Lạng Sơn: Từng bước triển khai phủ sóng mạng di động 5G
100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có kết nối Internet tốc độ cao và hệ thống mạng LAN được xây dựng hoàn thiện

100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có kết nối Internet tốc độ cao và hệ thống mạng LAN được xây dựng hoàn thiện

Lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị phát sóng 5G tại 5 vị trí

UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện các kết luận tại Phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các kế hoạch, chương trình của tỉnh về chuyển đổi số, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, về phát triển chính quyền số, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu. 100% các cơ quan, đơn vị có kết nối Internet tốc độ cao và hệ thống mạng LAN được xây dựng hoàn thiện. Tỷ lệ số máy tính/cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị khối sở, ban, ngành đạt 100%; cấp huyện đạt 100%; cấp xã, phường, thị trấn đạt trên 95%.

Nâng cao chất lượng phủ sóng di động 4G, từng bước triển khai phủ sóng mạng di động 5G. Phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thúc đẩy chuyển dịch từ dịch vụ viễn thông cơ bản sang dịch vụ số.

Từ đầu năm đến nay đã xem xét 15 vị trí đề xuất phát triển trạm BTS của các doanh nghiệp viễn thông, trong đó đã cho ý kiến tại 13 vị trí đủ điều kiện xây dựng trạm BTS, nâng tổng số vị trí trạm BTS hiện nay là 1.410 trạm vị trí với 3.039 trạm.

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông không cho hòa mạng với các thuê bao sử dụng điện thoại không hợp quy, tuyên truyền về lộ trình tắt sóng 2G, xây dựng các chính sách hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ 2G sang 4G.

Đến thời điểm hiện tại đã lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị phát sóng 5G tại 5 vị trí, trong đó thực hiện phát sóng thử nghiệm 4 vị trí trên địa bàn thành phố. Khu vực các cửa khẩu triển khai sau khi kết thúc phát sóng thử nghiệm.

Hoàn thành triển khai Nền tảng điện toán đám mây Make in Vietnam (Lạng Sơn Cloud), đưa 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và các sở, ngành được quản lý tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh lên Nền tảng điện toán đám mây Lạng Sơn Cloud.

Duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0 phù hợp Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và triển khai áp dụng.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tiếp tục hoạt động ổn định, từ ngày 1/1/2024 đến nay đã tiếp nhận 55.500 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 53.941 hồ sơ (đạt 97,2%), tiếp nhận trực tiếp 1.559 hồ sơ (chiếm 2,8%); đã giải quyết 55.421 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn và đúng hạn 54.684 hồ sơ (đạt 99,7%), giải quyết chậm hạn 737 hồ sơ (chiếm 1,3%).

Đến nay, tổng số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện số hoá lên Kho dữ liệu số hoá của tỉnh là 770.717 hồ sơ .

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) được duy trì hoạt động ổn định phục vụ việc kết nối, liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành trung ương.

Ứng dụng chứng thư số, chữ ký số được triển khai đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã, đến thời điểm hiện tại đã cấp được 24.931 chứng thư số cho tổ chức và cá nhân.

Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (IOC) tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, cung cấp, cập nhật số liệu thường xuyên, theo thời gian thực; hiện nay, đã cấp 86 tài khoản sử dụng trên web và app cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người sử dụng có thể theo dõi dữ liệu theo toàn tỉnh, theo đơn vị cấp huyện, theo lĩnh vực quản lý...

Nền tảng Công dân số Xứ Lạng hoạt động ổn định, đến nay đã cài đặt được 645.670 tài khoản; triển khai Trợ lý ảo (Chatbot) hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tra cứu, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến; tích hợp bộ câu hỏi/trả lời về các tình huống liên quan đến thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Từ ngày 1/1/2024 đến nay có 3.397 lượt hỏi - trả lời; lũy kế đến thời điểm hiện tại có 420.476 lượt hỏi - trả lời của người dân, doanh nghiệp, độ chính xác khoảng 99,8%.

100% doanh nghiệp đã khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số

Việc phát triển kinh tế số đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm ra toàn quốc.

Lạng Sơn hiện có trên 72% dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử; tài khoản mua/bán (cửa hàng số) trên sàn thương mại điện tử: 239.204 tài khoản (PostMart 187.757 tài khoản); số điểm cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử (nạp và rút tiền mặt bằng Mobile Money) do VNPT và Viettel cung cấp là 1.692 điểm, trong đó VNPT cung cấp 41 điểm, Viettel cung cấp 1.651 điểm.

Về phát triển xã hội số, hiện nay, 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố đã phổ biến triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, hiện nay, toàn tỉnh có 660 trường (đạt tỷ lệ 100%) trên địa bàn tỉnh triển khai thanh toán học phí, phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Cùng với đó, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn cấp chữ ký số công cộng miễn phí cho người dân sử dụng nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Trong quý I/2024 các doanh nghiệp đã cấp được 347 chứng thư số công cộng cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 6 lũy kế đã cấp được 4.329 chữ ký số (trong đó: VNPT cấp được 2.515 chứng thư số, Viettel cấp được 2.161 chứng thư số).

Về phát triển cửa khẩu số, UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay, nền tảng cửa khẩu số tiếp tục duy trì hoạt động ổn định. Từ ngày 1/1/2024 đến nay, 100% các doanh nghiệp đã khai báo trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh và được xử lý trên Nền tảng cửa khẩu số.

Số phương tiện đã được xử lý trên Nền tảng cửa khẩu số là 53.718 phương tiện (trong đó 20.739 phương tiện xuất khẩu và 32.979 phương tiện nhập khẩu). Nền tảng cửa khẩu số đã 29 lần nâng cấp để phù hợp với tình hình thực tế tại cửa khẩu.

Đến nay, Nền tảng cửa khẩu số đã chạy ổn định, đa số các doanh nghiệp thành thạo khai báo thông tin trực tuyến và đã có hơn 2.092 doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên Nền tảng cửa khẩu số.

Thực hiện Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 2/2/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đưa vào vận hành chính thức để quản lý đối với phương tiện Việt Nam không chở hàng ra, vào khu vực cửa khẩu từ ngày 15/3/2024 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Cửa khẩu Tân Thanh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất