Tỉnh Bắc Ninh cấp chứng nhận đầu tư mới cho 105 dự án FDI trong quý 1
Sản xuất các loại loa tại nhà máy của Công ty Điện tử Foster (Bắc Ninh), tại Khu Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất)

Sản xuất các loại loa tại nhà máy của Công ty Điện tử Foster (Bắc Ninh), tại Khu Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất)

Trong ba tháng đầu năm nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp chứng nhận đầu tư mới cho 105 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 50 dự án, tăng 90,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với số vốn đăng ký mới 499,8 triệu USD, tăng 19,2 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ.

Trong tổng số các dự án, các nhà đầu tư chủ yếu đến từ Trung Quốc với 62 dự án, Hong Kong (Trung Quốc) 19 dự án, Singapore 11 dự án.

Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 41 dự án (tăng 10 dự án), với số vốn điều chỉnh tăng là 308,8 triệu USD (tăng 225,8 triệu USD); góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 17 lượt (tăng 11 lượt) với giá trị là 26,4 triệu USD (tăng 25 triệu USD).

Chỉ riêng trong tháng 3, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 300,7 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 7 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 137,93 triệu USD.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Tỉnh Bắc Ninh đã đón sóng đầu tư, thu hút thêm nhiều dự án của các nhà đầu tư tiềm năng, có thương hiệu mạnh, tập trung thu hút đầu tư có trọng điểm các lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi hạ tầng số,… đồng thời ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Cũng trong quý 1, toàn tỉnh có 675 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, đứng thứ nhất cả nước. Theo đó, tổng số vốn đăng ký hơn 6.418 tỷ đồng, tăng 3,88%; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,5 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Bắc Ninh có 295 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng gần 20%; 930 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng hơn 31%; 134 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện; 72 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động…

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 22.761 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 401.780 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 18.118 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 364.528 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 20,12 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 2.014 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 16.083 tỷ đồng; 2.629 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh với tổng số vốn điều lệ hơn 21.171 tỷ đồng.

Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện quy trình yêu cầu báo cáo, xử lý vi phạm, thu hồi đối với 603 doanh nghiệp; trong đó có 166 doanh nghiệp theo đề nghị tại văn bản 179/CTBNI-KK ngày 13/01/2023 của Cục Thuế tỉnh và 437 doanh nghiệp theo đề nghị tại văn bản số 2576/CTBNI-KK ngày 10/7/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Dự kiến hoàn thành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong tháng 6.

Hoạt động kế toán tại Kho bạc Nhà nước. (Ảnh: Phạm Hậu)

Hoạt động kế toán tại Kho bạc Nhà nước. (Ảnh: Phạm Hậu)

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong quý 1 ước đạt 10.821 tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán năm 2024 và tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 9.055 tỷ đồng, bằng 34,7% và tăng 8,6%; thu từ Hải quan ước đạt 1.766 tỷ đồng, bằng 25,2% và tăng 3%.

Trong thu nội địa, đa số các khoản thu có tỷ lệ thực hiện dự toán cao và tăng so với cùng kỳ, như thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu thuế ngoài nhà nước; thu thuế thu nhập cá nhân. Chỉ có 02 khoản thu giảm so với cùng kỳ đó là thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương và thu lệ phí trước bạ.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 4.963 tỷ đồng, bằng 6,7% dự toán năm 2024 và tăng 29,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 2.790 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 2.172 tỷ đồng./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất