Quảng Ninh đánh thức tiềm năng phát triển nguồn năng tái tạo mới
Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Đảo Vĩnh Thực-Vĩnh Trung sẽ là nơi được thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) lựa chọn quy hoạch để phát triển năng lượng tái tạo mới, năng lượng điện gió trong tương lai gần.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, ông Hồ Quang Huy cho biết thành phố Móng Cái đang triển khai các chiến lược, quy hoạch đã được công bố, từng bước đầu tư phát triển, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kết nối các vùng kinh tế động lực trong khu vực, đặc biệt là khu vực ven biển.

Trong số đó, quan tâm đến việc đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ liên quan đến nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng mới “từ nâu sang xanh,” chuyển đổi từ việc tiêu thụ các nguồn năng lượng truyền thống như than, dầu, khí tự nhiên… sang các nguồn năng lượng sạch và an toàn như gió, mặt trời, nước, nhiên liệu sinh học theo định hướng chung của trung ương, của tỉnh, vừa đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, thành phố phát huy tiềm năng tối đa, tăng cường giám sát, quản lý, bảo vệ môi trường biển, tránh ô nhiễm môi trường biển; đầu tư phát triển hạ tầng kết nối các vùng kinh tế động lực ven biển gắn với đầu tư khai thác có hiệu quả cảnh quan tự nhiên nhất là khu vực biển song vẫn bảo tồn được hệ sinh thái biển, đảo góp phần phát triển ngành kinh tế biển theo hướng bền vững…

Với lợi thế “ven biên, ven biển”, thành phố Móng Cái là vùng đất giàu tiềm năng, dư địa cho sự phát triển kinh tế, chiếm vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Quảng Ninh và của cả nước.

Những năm qua, ngoài việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, “lấp đầy” các phân khu chức năng theo các quy hoạch đã công bố, thành phố Móng Cái luôn coi trọng việc bảo tồn, phát huy những giá trị bền vững về môi trường thiên nhiên, phát triển năng lượng tái tạo. Đây là một trong vấn đề mà Móng Cái luôn trăn trở, tìm giải pháp, sẵn sàng “đánh thức” mọi tiềm năng sẵn có.

Theo "Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040" của Thủ tướng Chính phủ, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có diện tích khoảng 121.197ha; trong đó, diện tích đất liền là 66.197ha và diện tích mặt biển là 55.000ha bao gồm hệ thống các đảo như Vĩnh Trung, Vĩnh Thực (thành phố Móng Cái), Cái Chiên (huyện Hải Hà).

Thành phố Móng Cái nói riêng, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái nói chung có vị trí địa lý, đường bờ biển dài, đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa và có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và đa dạng, giàu tiềm năng cho việc khai thác, sản xuất, phát triển nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió… có khả năng chống chọi lại các cơn bão, đảm bảo nguồn điện lâu dài, ổn định cho tương lai.

Hiện nay, thành phố Móng Cái đang triển khai điều chỉnh quy hoạch phân khu D1 khu vực đảo Vĩnh Trung-Vĩnh Thực đảm bảo phù hợp với quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh và định hướng của Trung ương về phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Dự kiến, sau khi hoàn thành quy hoạch, sau năm 2023, thành phố Móng Cái sẽ kêu gọi, thu hút nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu đầu tư hệ thống điện gió theo định hướng của Trung ương, tỉnh.

Việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch sẽ giúp tạo đà cho nền kinh tế địa phương ngày càng bền vững, vừa giữ được những giá trị thiên nhiên, vừa nâng tầm, vị thế trong xu hướng phát triển của thời đại mới; góp phần hiện thực hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương và tỉnh Quảng Ninh.

Hồi tháng 3/2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 1200/UBND-CN về việc nghiên cứu tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi, trên bờ tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong số đó đồng ý chủ trương giao Sở Công thương Quảng Ninh chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiên cứu để khảo sát, rà soát, xác định về diện tích ranh giới khu vực nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi, trên bờ tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, có khu vực đảo Vĩnh Trung-Vĩnh Thực thuộc thành phố Móng Cái, chủ trương này của tỉnh sẽ giúp Móng Cái khai thác được tiềm năng, thế mạnh địa phương, góp phần vào việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai không xa.

Trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Ninh xác định tập trung phát triển công nghiệp năng lượng thân thiện với môi trường; tiếp tục duy trì là một trung tâm năng lượng của quốc gia (một trong những trung tâm điện gió, điện khí LNG của miền Bắc), chuyển dần sang phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; phát triển nguồn điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi với tổng công suất bước đầu khoảng 2.500MW.

Ở cấp Trung ương, ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với định hướng là “Ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch”.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 2/10/2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị./.

Phản hồi

Các tin khác