Quảng Ninh: Cửa khẩu Móng Cái sôi động trở lại
Hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại Móng Cái diễn ra ổn định

Hiện hoạt động xuất nhập khẩu tại Móng Cái diễn ra ổn định

Theo thống kê Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), từ ngày 8/1 đến 16/1, tổng lượt người xuất nhập cảnh đạt 3.865 lượt người. Trong đó, có 335 lượt người nhập cảnh (Việt Nam: 321 lượt người, Trung Quốc: 14 lượt người); có 3.530 lượt người xuất cảnh (Trung Quốc: 3.526 lượt người, Quốc tịch khác: 4 lượt người).

Hiện nay, hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái diễn ra từ 8h đến 16h (theo giờ Hà Nội) tương đương là từ 9h đến 17h (theo giờ Bắc Kinh). Người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu sử dụng hộ chiếu và có giấy xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ.

Về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa những ngày qua cũng đã sôi động hơn. Từ ngày 8 - 16/1/2023 xuất nhập khẩu đạt 36.628 tấn hàng hóa. Trong số đó, tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II, hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 15.090 tấn (nhập khẩu đạt 13.257 tấn, xuất khẩu đạt 1.833 tấn), bình quân đạt 2.155 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu/ngày, tương ứng với 938 phương tiện (388 phương tiện Việt Nam xuất cảnh; 550 phương tiện Trung Quốc nhập cảnh), trung bình đạt 134 phương tiện/ngày.

Còn tại Lối mở Km 3+4 Hải Yên, hàng hóa xuất khẩu đạt 20.618 tấn hàng hóa tương ứng với 1.649 phương tiện (609 phương tiện Việt Nam, 1.040 phương tiện Trung Quốc), bình quân đạt 183 phương tiện/ngày và 2.421 tấn/ngày. Trong số đó, 8.760 tấn hoa quả; 5.359 tấn bột sắn; 3.097 tấn thủy hải sản đông lạnh; 1.427 tấn hạt khô và hàng hóa khác; 3.147 tấn tôm, cua, cá sống. Hàng hóa nhập khẩu đạt 305 phương tiện Trung Quốc vận chuyển với 920 tấn hàng tạp, hàng vải (trung bình 34 phương tiện/ngày).

Lũy kế từ ngày 1-16/1/2023 đã có 64.639 tấn hàng hóa được xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong số đó, tại Cửa khẩu cầu Bắc Luân II có 1.696 phương tiện với 26.781 tấn hàng hóa. Tại Lối mở Km 3+4 Hải Yên, hàng xuất khẩu đạt 2.459 phương tiện chở 35.364 tấn hàng hóa. Trong số đó chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy sản đông lạnh…

Hàng hóa nhập khẩu đạt 821 phương tiện Trung Quốc vận chuyển 2.494 tấn hàng tạp, hàng vải (trung bình 51 phương tiện/ngày)./.

Phản hồi

Các tin khác