Phát triển đô thị thông minh gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc

Đây là một trong 10 Hội thảo chuyên đề thuộc khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba do Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ, ngành liên quan phối hợp tổ chức.

Khai mạc Hội thảo, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong cho biết, định hướng phát triển đô thị thông minh là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Chính trị chính thức đưa vào Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng về đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới đặt mục tiêu hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam, miền Trung và từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực, trên thế giới.

Phát triển đô thị thông minh nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ. Ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đến nay, cả nước đã có 41/63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh, trong đó có đề án, kế hoạch được ban hành cho toàn tỉnh và đề án, kế hoạch ban hành cho một đô thị thuộc tỉnh.

Tuy vậy, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương chỉ rõ, việc triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam vẫn gặp một số khó khăn. Cụ thể, nhận thức về đô thị thông minh từ nhu cầu của nhà quản lý (lãnh đạo ở địa phương), nhu cầu cung cấp sản phẩm của cộng đồng doanh nghiệp/chủ đầu tư hay từ nhu cầu thụ hưởng các dịch vụ của người dân chưa được nâng cao. Tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch đô thị thông minh và hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc thông minh chưa được ban hành đầy đủ và đồng bộ. Việc triển khai đô thị thông minh còn riêng lẻ, manh mún. Các đô thị thông minh chưa mang tính đặc thù cho mỗi đô thị...

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, bối cảnh dịch COVID-19 đã khiến các quốc gia trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng phải nhìn nhận lại nhiều vấn đề trong quá trình tồn tại, phát triển, trong đó có việc xem xét lại những mô hình phát triển đô thị nói chung và phát triển đô thị thông minh nói riêng. Bởi vậy, việc thảo luận, chia sẻ về chủ đề phát triển đô thị thông minh là hết sức cần thiết không chỉ đối với Việt Nam mà còn hữu ích đối với nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ các vấn đề về sự cần thiết, vai trò của phát triển đô thị thông minh; kinh nghiệm, mô hình quốc tế thành công trong phát triển đô thị thông minh, giải pháp cụ thể trong quy hoạch, quản lý, điều hành đô thị thông minh...

Các ý kiến, đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được Tổ biên tập Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương vào năm 2022.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất