Lạng Sơn xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thành lập các cụm công nghiệp
Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, việc phát triển cụm công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Chính vì vậy các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp.

Theo đó, các sở, ngành liên quan cần có hướng dẫn sớm để các huyện, thành phố, nhà đầu tư nắm được trình tự, thủ tục thực hiện các bước theo từng lĩnh vực; trong đó, Sở Công Thương làm đầu mối để tổng hợp hướng dẫn của các sở, ngành và tổng hợp thành hướng dẫn chung, thời gian hoàn thành trước ngày 15/2/2023.

Các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng; quy hoạch chung xây dựng xã; đất tái định cư, đất ở cho công nhân; đối với các nhà đầu tư cần có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan; đảm bảo năng lực, nhân lực, máy móc để nhanh chóng triển khai các dự án… với tiến độ thực hiện các cụm công nghiệp, tùy vào từng cụm công nghiệp cụ thể, cơ quan liên quan chấp thuận chủ trương đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 2-6/2023 và hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện triển khai các dự án từ tháng 6-12/2023.

Cùng với đó, trong thời gian tới chính quyền các cấp và các ngành cần đẩy nhanh công tác lập, điều chỉnh các loại quy hoạch (đất đai, xây dựng, lâm nghiệp...) tại vị trí có quy hoạch cụm công nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành trong công tác phối hợp thẩm định hồ sơ thành lập các cụm công nghiệp...

Sở Công Thương cũng cần tích cực trao đổi, học tập kinh nghiệm tại những địa phương có công nghiệp phát triển; chủ động, nâng cao hơn nữa công tác phối hợp, hướng dẫn các huyện việc hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định nhằm đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thẩm định; tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ công chức liên quan đến quản lý, hoạt động của cụm công nghiệp trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Theo Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Đại, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp tỉnh, xác định là trụ cột quan trọng phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới; trong đó, xác định mục tiêu phát triển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng, quỹ đất để tạo điều kiện thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất công nghiệp tập trung là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện Nghị quyết.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, việc thu hút các nhà đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư đã được triển khai khá đồng bộ; công tác quy hoạch cụm công nghiệp đã được chú trọng thực hiện hoàn thành tích hợp vào quy hoạch tỉnh; bổ sung quy hoạch kịp thời 6 cụm công nghiệp triển khai thực hiện; hiện toàn tỉnh có 15 cụm công nghiệp đủ điều kiện về quy hoạch để triển khai thực hiện.

Trong đó, có 3 cụm công nghiệp đủ điều kiện triển khai gồm: cụm công nghiệp địa phương số 2, huyện Cao Lộc; cụm công nghiệp Hợp Thành 1, huyện Cao Lộc; cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn.

Có 8 cụm công nghiệp đã phù hợp với các quy hoạch liên quan, đủ điều kiện thành lập, đã và đang thực hiện các thủ tục thành lập cụm công nghiệp. Tuy nhiên, còn 4 cụm công nghiệp có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, chưa phù hợp với các quy định liên quan và đã có nhà đầu tư quan tâm.

Đối với các cụm công nghiệp đã được thành lập hiện đã có 11 doanh nghiệp đang hoạt động; các cơ quan liên quan đang tiếp tục tiến hành thẩm định và thực hiện các thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, việc thành lập cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp còn chậm, việc tham mưu thực hiện còn lúng túng, còn đang gặp một số khó khăn, vướng mắc, hạn chế như đã nêu trên, cần thiết phải được tăng cường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là việc triển khai các công việc sau khi cụm công nghiệp được thành lập, để đảm bảo đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề ra đến năm 2025 đưa vào hoạt động từ 3 - 4 cụm công nghiệp và phấn đấu đến năm 2030, mỗi huyện đầu tư được ít nhất một cụm công nghiệp tỷ lệ lấp đầy cơ bản đạt trên 50%.

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến quy hoạch cụm công nghiệp; các chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất