Dịch chuyển chuỗi cung ứng thúc đẩy sản xuất sang Đông Nam Á và Ấn Độ
Đa dạng hóa chuỗi cung ứng tạo ra cơ hội nhưng yêu cầu các công ty phải linh hoạt về các yếu tố bao gồm lựa chọn đất đai

Đa dạng hóa chuỗi cung ứng tạo ra cơ hội nhưng yêu cầu các công ty phải linh hoạt về các yếu tố bao gồm lựa chọn đất đai

Theo JLL - tập đoàn hàng đầu toàn cầu chuyên cung cấp các dịch vụ bất động sản thương mại và quản lý đầu tư, trong thập kỷ tới, sự chuyển dịch chuỗi cung ứng sẽ được đẩy mạnh, khi các địa điểm sản xuất và chế tạo sẽ đa dạng hóa sang nhiều nơi khác nhau trên khắp Đông Nam Á và Ấn Độ.

Đông Nam Á và Ấn Độ sẽ là những khu vực hưởng lợi chính từ việc các công ty đa dạng hóa khả năng sản xuất để bổ sung cho các cơ sở hiện có ở Trung Quốc. Tuy nhiên, các công ty sẽ cần linh hoạt khi xem xét các địa điểm và các lựa chọn tài chính để tận dụng sự biến động trong chuỗi cung ứng.

Trong vài năm qua, nhiều công ty đã bắt đầu khám phá việc chuyển sản xuất ra ngoài Trung Quốc. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, xu hướng này đã dẫn đến chiến lược Trung Quốc+1, trong đó các công ty bổ sung thêm các cơ sở sản xuất ngoài Trung Quốc để giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất và phòng ngừa gián đoạn chuỗi cung ứng.

"Đa dạng hóa chuỗi cung ứng là bước đi tự nhiên cho các công ty tham gia sản xuất trong chu kỳ kinh tế rộng lớn của khu vực này. Chúng tôi nhận thấy Đông Nam Á và Ấn Độ là sự bổ sung tự nhiên cho sức mạnh sản xuất hiện có của Trung Quốc, nhưng để các công ty có thể phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong chuỗi cung ứng, họ cần có tư duy linh hoạt về lựa chọn đất đai và các lựa chọn tài chính”, ông Michael Ignatiadis, Giám đốc cấp cao khối Chiến lược Sản xuất, châu Á Thái Bình Dương JLL cho biết.

Động lực thúc đẩy xu hướng này không chỉ là nhu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, mà còn nhằm tận dụng các nền tảng kinh tế mạnh mẽ của khu vực, bao gồm dân số và lực lượng lao động đông đảo, chi phí hợp lý và các ưu đãi khác nhau. Từ góc độ đầu tư sản xuất, những yếu tố này đặt Đông Nam Á và Ấn Độ vào vị trí các trung tâm sản xuất lớn cho các thị trường toàn cầu.

Thông tin thêm, bà Trang Lê, Giám đốc cấp cao Khối Nghiên cứu và Tư vấn tại Việt Nam, kiêm Giám đốc Cấp cao, Nghiên cứu Chiến lược Sản xuất, châu Á Thái Bình Dương JLL cho rằng: “Trước tiềm năng tái thiết hình thành thương mại toàn cầu thông qua sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp sản xuất và chế biến, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm phát triển. Danh tiếng của Việt Nam vốn gắn với sản xuất điện tử, nhưng khả năng không chỉ giới hạn tại đó”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất