Bình Phước: Quý I/2024, chỉ số công nghiệp nhiều ngành tăng gấp đôi so với cùng kỳ
Tính trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Phước tăng gần 12,5%

Tính trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Phước tăng gần 12,5%

Báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Bình Phước cho thấy, trong quý I/2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh này ước tăng hơn 6% so với cùng kỳ, đứng thứ 3 vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 27 so với cả nước.

Tính trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 12,5%. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng hơn 10%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 13%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng hơn 9%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng hơn 5%.

Chỉ tính riêng tháng 3/2024 ước tính tăng gần 23% so tháng trước và tăng hơn 8% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng do các kỳ trước nhiều doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng, cắt giảm đơn đặt hàng, nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động.

Một số ngành công nghiệp cấp II có chỉ số sản xuất quý I/2024 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất xe có động cơ tăng gần 100%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng gần 35%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng hơn 26%; Sản xuất chế biến thực phẩm tăng hơn 25%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng gần 13%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng hơn 20%…

Ở chiều ngược lại, một số nhóm hàng vẫn chưa tìm được đầu ra tiêu thụ như sản xuất trang phục, dệt, công nghiệp chế biến, chế tạo khác; sản xuất da.

Riêng đối với ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2024 tăng hơn 83% so với cùng kỳ. Trong đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng mạnh như: Sản xuất xe có động cơ tăng 1,15 lần; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng hơn 46%; Sản xuất chế biến thực phẩm tăng hơn 32%...

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong quý này có mức tăng cao so với cùng kỳ như: Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng gần 13%; Quần áo lót cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc tăng hơn 112%; Dịch vụ sản xuất bao bì bằng kim loại tăng gần 48%; Thiết bị tín hiệu âm thanh khác tăng gần 100%; Hạt điều khô tăng gần 31%...

Đối với kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu trong quý I/2024 lần lượt ước đạt 1.033,10 triệu USD, tăng gần 11% và đạt gần 600 triệu USD, tăng gần 27% so với cùng kỳ và đạt gần 21% so với kế hoạch năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất