8.233 DN thành lập mới trong tháng 10/2021
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong tháng 10/2021, cả nước có 8.233 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 108,6 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 58,8 nghìn lao động, tăng 111,2% về số DN, tăng 73,9% về vốn đăng ký và tăng 17,9% về số lao động so với tháng 09/2021.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng 10 đạt 13,2 tỷ đồng, giảm 17,6% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong tháng 10, cả nước còn có 4.304 DN quay trở lại hoạt động, tăng 29,8% so với tháng trước và giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 10 tháng năm 2021, cả nước có 93,7 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.304,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 707,7 nghìn lao động, giảm 15,7% về số DN, giảm 18,2% về vốn đăng ký và giảm 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 10 tháng đạt 13,9 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.879,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 34,6 nghìn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm nay là 3.183,6 nghìn tỷ đồng, giảm 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 35,3 nghìn DN quay trở lại hoạt động, giảm 6,3% so với 10 tháng năm 2020, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng lên 129 nghìn DN, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 12,9 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động./.

Phản hồi

Các tin khác