Thông báo kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thông tin đối ngoại đến 31/7
Các tác giả đoạt giải A Giải thưởng thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ Sáu. (Nguồn: qdnd.vn)

Các tác giả đoạt giải A Giải thưởng thông tin đối ngoại toàn quốc lần thứ Sáu. (Nguồn: qdnd.vn)

Ngày 15/7/2021, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương có Công văn số 1261-CV/TTĐN gửi một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố về việc thông báo kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện và khuyến khích sức sáng tạo của các lực lượng làm thông tin đối ngoại, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện "mục tiêu kép" Ban Tổ chức quyết định kéo dài thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/7/2021.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đề nghị một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy thông báo về việc lùi thời gian nhận tác phẩm dự thi đến các cơ quan báo chí, xuất bản, các tập thể, cá nhân của địa phương.../.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất