Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức Quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản; các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX năm 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ IX năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải thưởng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của công tác thông tin đối ngoại nói chung và đội ngũ những người làm thông tin đối ngoại nói riêng vào những kết quả quan trọng của đất nước sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần củng cố, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Đảng và đất nước ta trên trường quốc tế.

Thủ tướng chúc mừng vào biểu dương Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan thường trực giải năm nay đã chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công giải thưởng thông tin đối ngoại lần này.

Thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn là thuận lợi và thời cơ. Trong bối cảnh đó, Đảng ta xác định phương châm triển khai công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới là: "Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả".

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại trao giải Nhất cho các tác giả

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại trao giải Nhất cho các tác giả

Để làm tốt hơn nữa công tác truyền thông nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan liên quan, các chiến sĩ trên mặt trận thông tin đối ngoại cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại gắn với việc triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của Nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, nhất là những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đã đạt được; về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nền văn hóa phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc; về con người Việt Nam anh hùng, thủy chung, thân thiện, nghĩa tình và yêu chuộng hòa bình. Qua đó, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Ba là, không ngừng đổi mới, sáng tạo về phương thức, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức thuyết phục của công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại. Chúng ta phải viết nên những câu chuyện sinh động, cuốn hút, giàu bản sắc, mang đậm tính dân tộc, để thế giới biết, hiểu, đồng hành, tin tưởng, yêu mến, ủng hộ Việt Nam; đưa các thông điệp của Việt Nam mà bạn bè quốc tế quan tâm. Đồng thời, kêu gọi sự hỗ trợ, ủng hộ của các nước để góp phần làm nên một Việt Nam tỏa sáng trong lòng bạn bè quốc tế; cùng nhau vượt qua những thách thức chung của các dân tộc và của toàn cầu, của nhân loại.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.

Bốn là, tăng cường đầu tư cho công tác thông tin đối ngoại; quan tâm đảm bảo điều kiện vật chất và tinh thần cho đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại phù hợp với điều kiện của đất nước; hoạt động ngày càng chuyên nghiệp và nhân văn; nhạy cảm về chính trị, nhạy bén về kinh tế, sâu sắc về khoa học và công nghệ. Đồng thời, huy động được sức mạnh của người dân, nhất là các bạn trẻ, để "Mỗi một người dân là một vị đại sứ trong công tác thông tin đối ngoại; mỗi một người bạn trên khắp 5 châu phải trở thành nhịp cầu gắn kết chặt chẽ thế giới với Việt Nam".

Năm là, Kết hợp hài hòa giữa "xây" và "chống", trong đó lấy "xây" là chủ đạo. Đấu tranh, phản bác kịp thời, hiệu quả thông tin xấu, độc, phản cảm, chống phá Đảng và Nhà nước, chống phá Nhân dân. Chú trọng công tác dự báo, kịp thời nắm bắt các luồng thông tin dư luận trong và ngoài nước để phục vụ công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại.

Thủ tướng khẳng định, kể từ khi ra đời đến nay, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại đã thực sự khẳng định được thương hiệu của mình. Không chỉ là ngày hội của những người làm công tác thông tin đối ngoại,  mà còn là sự kiện hấp dẫn, tạo được tiếng vang lớn trong toàn xã hội, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đồng bào,  khán giả trong và ngoài nước. 

Trước yêu cầu và nhiệm vụ của giai đoạn phát triển mới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại sẽ phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục có những bước phát triển mới để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tác giả.

Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tại kỳ Giải thưởng lần thứ IX, Ban Tổ chức Giải thưởng đã nhận được 1.456 tác phẩm/ sản phẩm gửi tham gia, tăng 30% so với kỳ Giải thưởng trước. Số lượng các tác phẩm tăng thêm tập trung chủ yếu tại các hạng mục sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; truyền hình; ảnh; video  clip. Hạng mục báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng nước ngoài vẫn dẫn đầu về số lượng các tác phẩm/sản phẩm tham gia Giải thưởng năm nay.

Chủ đề của các tác phẩm/ sản phẩm năm nay bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa… quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế; thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, quyền con người; vẻ đẹp đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam… Hình thức thể hiện đa dạng, độc đáo, hiện đại, đáp ứng nhu cầu, thói quen tiếp cận thông tin của các đối tượng khác nhau, nhất là giới trẻ. Nhiều tác phẩm/ sản phẩm thể hiện được tư duy đổi mới, sáng tạo về phương thức; ứng dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông mới.

Các tác phẩm/ sản phẩm của người nước ngoài chủ yếu tập trung phân tích về chính sách ngoại giao của Việt Nam; vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động giao lưu nhân dân…, thể hiện được sự hiểu biết, tình cảm sâu sắc dành cho đất nước, con người Việt Nam, góp phần tạo luồng thông tin tích cực của dư luận quốc tế về Việt Nam.

Lực lượng báo chí truyền thông vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số các tác giả/ nhóm tác giả, phản ánh qua số lượng các tác phẩm/ sản phẩm thuộc thể loại báo chí, truyền hình, phát thanh, ảnh. Giải thưởng lần IX tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các tác giả/ nhóm tác giả là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài với 78 tác phẩm/ sản phẩm; đồng thời cũng ghi nhận sự tham gia rất tích cực, có trách nhiệm của các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan nghiên cứu, tổ chức, cá nhân, giới nghệ sỹ, chuyên gia học giả… Nhiều tác phẩm/ sản phẩm được đầu tư công phu, có chất lượng; hồ sơ tham gia Giải thưởng nghiêm túc, chỉn chu.

Căn cứ thể lệ Giải thưởng, qua hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng chọn ra 110 tác phẩm/ sản phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, có 8 giải nhất, 22 giải nhì, 30 giải ba, 50 giải khuyến khích.

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Tiết mục trình diễn thời trang tại buổi lễ

(Nguồn: Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất