Thi đua tạo động lực mạnh mẽ duy trì tăng trưởng kinh tế

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội  (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả tốt đẹp trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh trong 5 năm qua. Nhiều phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh như “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua vì một nền nông nghiệp chất lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia” , “Đền ơn, đáp nghĩa”…

Ghi nhận những thành tích to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Đó là, tiếp tục quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, làm cho thi đua trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn tỉnh. Phát huy vai trò, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tổ chức, đoàn thể nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng. Phong trào thi đua yêu nước không chỉ bám sát nhiệm vụ chính trị mà còn phải xuất phát từ mong muốn, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của người dân. Các điển hình, nhân tố mới phải bắt đầu từ phong trào đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cùng giúp nhau làm giàu, tinh thần đoàn kết, nhân ái, xây dựng gia đình văn hóa ở mỗi khu dân cư.

Trên cơ sở đó, phong trào thi đua phải nhằm mục đích tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương cơ sở.

Muốn vậy, tỉnh Thái Bình cần có nhiều giải pháp quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân, nhất là sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đang gặt hái nhiều thành công hiện nay.

Về công tác thi đua, khen thưởng, Phó Thủ tướng yêu cầu phải thực sự đổi mới và nâng cao chất lượng công tác này. Cụ thể, việc khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Tích cực, chủ động phát hiện và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, nhất là những tấm gương lao động trực tiếp ở cơ sở, giảm phụ thuộc vào báo cáo của cấp dưới, khắc phục tình trạng khen từ trên xuống và có đề nghị, có xin mới được khen.

Đồng thời, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng, tạo sự lan tỏa thành phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực trong nhân dân.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng khen cho các đơn vị 
và cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: VGP)

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Thái Bình cho biết các phong trào thi đua đã  động viên và khích lệ nhân dân hăng say thi đua lao động, sản xuất, bảo vệ an ninh trật tự, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm qua tăng 8,04%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.410 USD (gấp 1,8 lần năm 2010). Thu ngân sách trên địa bàn năm 2014 5.287 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,2 tỷ USD. Điều đáng nói là tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2015 chỉ còn 2,5%, 100% gia đình chính sách không còn nhà tranh tre tạm bợ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành công, vượt xa kế hoạch đề ra. Dự kiến đến hết năm 2015, Thái Bình có 165 xã (chiếm 62,7% tổng số xã trong tỉnh) đạt chuẩn nông thôn mới, vượt trước 1 năm và 95 xã so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra…

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI của tỉnh Thái Bình xác định rõ mục tiêu quan trọng hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020. Tập trung thi đua cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với thực hiện có hiệu quả các đề án tái cấu trúc kinh tế, tái cơ cấu các ngành sản xuất, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo sự chuyển biến rõ nét về tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế của tỉnh

Tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trọng tâm là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương./.

Nguồn: chinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất