Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại đại hội (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/11, Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Kế thừa kết quả tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước trong các giai đoạn trước, toàn ngành Xây dựng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục đẩy mạnh, phát động và tổ chức thường xuyên, liên tục nhiều phong trào thi đua mới phù hợp với nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống thi đua yêu nước của ngành Xây dựng.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2015-2020, Bộ Xây dựng đã phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trong ngành phát động 2.411 chiến dịch, đợt thi đua trên các lĩnh vực công tác; có 241 công trình gắn biển chào mừng các sự kiện trọng đại của ngành và đất nước; có 7.260 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp biểu dương, khen thưởng...

Giai đoạn 2020-2025 là thời kỳ nền kinh tế thế giới chuyển đổi mạnh mẽ sang kỷ nguyên số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ngành Xây dựng cùng với cả nước đang tập trung cải cách theo hướng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế ngoài Nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức và những biến động phức tạp; ngành Xây dựng tiếp tục thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; các đơn vị trong ngành cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực mạnh mẽ nhằm thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 5 năm (giai đoạn 2020-2025) của ngành Xây dựng.

Trong đó, mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 sẽ là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác thi đua khen thưởng, tập hợp, đoàn kết, thúc đẩy toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong 5 năm qua. Ngành đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Công tác phát triển nhà ở, trọng tâm là nhà ở xã hội theo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở của người dân...

Những năm tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị ngành Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, về quy hoạch và kiến trúc; phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến, tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ, kỹ thuật; từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có bản sắc; đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Về các phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Công tác thi đua trong ngành Xây dựng phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc; coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn ngành và từng cơ quan, đơn vị.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cho 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trao Cờ Thi đua của Bộ Xây dựng cho 15 tập thể và Bằng khen cho 20 cá nhân điển hình tiên tiến./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất