Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong các phong trào thi đua yêu nước

Trong năm 2015, MTTQ các tỉnh, thành phố thuộc Cụm đã triển khai tốt các chương trình hành động, tích cực thực hiện tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. MTTQ các thành phố đã phối hợp các ngành của địa phương triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX vừa qua, MTTQ sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, sáng tạo trong nhân dân… Thực tiễn cho thấy, khi triển khai bất cứ công việc gì ở cơ sở và nhận được sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, sẽ đạt kết quả cao. Do vậy, hoạt động của Mặt trận cần dựa trên sự hiệp thương với các tổ chức thành viên. Đối với công tác đoàn kết các tôn giáo, đồng chí lưu ý, Mặt trận các cấp phải tìm được những điểm chung để tiếp cận, đối thoại, tăng cường tiếp xúc, giao lưu để hiểu biết và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận các cấp trong năm 2016 là hiệp thương giới thiệu các ứng cử viên cho Hội đồng bầu cử các cấp. Ngay sau hội nghị này, Mặt trận các thành phố trực thuộc Trung ương sẽ triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.../.

Nguồn: nhandan.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất