Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành giao thông vận tải

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VGP)​ 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao những tiến bộ vượt bậc của ngành giao thông vận tải với nhiều công trình kết cấu hạ tầng giao thông thiết yếu trên tất cả các lĩnh vực đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo diện mạo mới cho đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng đề nghị ngành giao thông vận tải phải tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành bởi đây là yếu tố quyết định, trong đó trước hết tập trung vào khâu trọng yếu là hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, luật pháp để lĩnh vực hoạt động giao thông vận tải thị trường hơn, hội nhập khu vực và quốc tế tốt hơn, hiệu quả hơn, để huy động được nguồn lực nhiều hơn cho đầu tư phát triển ngành giao thông và vận tải.

Tiếp tục cập nhập, rà soát để hoàn thiện chiến lược, quy hoạch về giao thông vận tải theo hướng chiến lược, quy hoạch phải đi liền với cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Đảm bảo tốt công tác quản lý nhà nước đối với ngành, đặc biệt phải coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các công trình. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tập trung đổi mới công tác cán bộ, chế độ công vụ, công chức trên mọi lĩnh vực của ngành.

Trung chỉ đạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngoài xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở từng dự án, công trình cụ thể, bảo đảm sự đồng bộ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu phát triển.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động vận tải, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải; nâng cao hiệu quả, năng lực vận tải đa phương thức và kiểm soát tải trọng phương tiện gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải, hướng tới phát triển hài hòa, hợp lý, nâng cao năng lực, hiệu quả của các phương thức vận tải; đảm bảo giảm giá thành, hạ chi phí vận tải.

Đẩy mạnh và làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quyết tâm giảm tối đa tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Xử lý nghiêm các vi phạm về vận tải và an toàn giao thông.

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành, tập trung vào cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sau cổ phần hóa phát triển, bảo đảm đời sống việc làm, tăng thu nhập cho người lao động./.

Nguồn: chinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất