Luôn hết mình vì sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc

Ông Phạm Đình Cấp (giữa) đang chủ trì hội nghị (Ảnh: UBĐKCGVN)

Từ năm 1960 đến năm 1982, ông làm công nhân ngành thủy lợi thuộc tỉnh Hà Bắc cũ, trong thời gian đó ngoài công tác chuyên môn, ông còn tham gia công tác công đoàn của ngành thủy lợi và là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Hà Bắc, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Không phải người chạy theo thành tích nhưng trong suốt 22 năm đó ông luôn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cấp ngành và nhận nhiều giấy khen, bằng khen. Năm 1984 ông được kết nạp vào Đảng sau khi được đề bạt làm Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ điện Thủy lợi Hà Bắc và Phó Giám đốc Công ty xây lắp thủy lợi Hà Bắc. Năm 1988, ông được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, năm 1993 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Quản lý đô thị Bắc Giang. Cho tới năm 1997, ông được nghỉ chế độ.

Tiếp tục được tổ chức tín nhiệm và như một cốt cán trong đồng bào Công giáo tỉnh, ông được phân công làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh lâm thời, sau đó là Chủ tịch UBĐKCG tỉnh các khóa III, IV, V, VI và là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Ủy viên UBĐKCG Việt Nam.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “sống tốt đời đẹp đạo”, ông cùng Ban Thường trực UBĐKCG tỉnh triển khai 10 nội dung của phong trào gắn với các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các vị là Chánh trương, Trùm trưởng, Ban hành giáo các xứ, họ đạo Công giáo; Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, phường, thị trấn nơi có xứ, họ đạo.

Có thể nói đây là phong trào có nội dung hoạt động sâu rộng nhưng có nét đặc thù phù hợp với người Công giáo. Từ đó mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện đường hướng mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Với quyết tâm cao và tinh thần hết mình vì đồng bào Công giáo, ông đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, tập huấn và quán triệt các nội dung của Phong trào thi đua đến các vị chức sắc và cộng đồng giáo dân trong tỉnh; tạo ra nhiều phong trào thi đua thiết thực trên các lĩnh vực như: Phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”; Phong trào thi đua làm công tác từ thiện xã hội; Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc… thực sự đem lại những kết quả tích cực đối với đồng bào Công giáo trong tỉnh, điển hình như: số hộ Công giáo giàu năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ hộ Công giáo nghèo giảm thấp hơn bình quân của tỉnh (đến nay còn 162/5.425 hộ nghèo, chiếm 2,9%); bộ mặt nông thôn vùng Công giáo có nhiều khởi sắc...

Với những nỗ lực đã phấn đấu trong suốt thời gian công tác ở các cương vị khác nhau, có thể nói ông Phạm Đình Cấp là một người giáo dân cốt cán, tiêu biểu, hết mình vì công việc, vì đồng bào Công giáo trong tỉnh. Từ kết quả đó ông đã được tặng Huân chương kháng chiến hạng II; Huân chương Lao động hạng III; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch nước và nhiều huân huy chương khác. Đặc biệt, vừa qua ông được công nhận là một trong 12 trí thức tiêu biểu xuất sắc trong công tác khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang năm 2015./.

Anh Đức

Nguồn: ubdkcgvn.org.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất