Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đến dự Đại hội.

Đại hội đã tổng kết và đánh giá những thành quả đạt được từ phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010-2015 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo. Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn nêu cao tinh thần yêu nước, hăng hái thi đua lập thành tích trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Các phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, bình quân đạt khoảng 15,7%; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, GRDP đứng thứ 6 toàn quốc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tỷ lệ giá trị ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 95%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng trên 700.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư tăng mạnh, thu hút được 747 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 11,2 tỷ USD; thu ngân sách ước đạt 14.300 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 2,2%; giáo dục luôn nằm trong tốp đầu; chất lượng dịch vụ y tế ngày một tốt hơn, hệ thống mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường cả về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, 100% trạm y tế cấp xã được kiên cố hóa, hệ thống bệnh viện tuyến huyện, tỉnh được được hiện đại hóa; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh và phúc lợi xã hội được bảo đảm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng lãng phí chuyển biến tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động thực hiện, sáng tạo, đổi mới các phong trào thi đua, coi trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan toả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tiêu biểu là các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng, vật nuôi”; “Lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Bắc Ninh chung sức xây dưng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” “Đền ơn đáp nghĩa”... và nhiều phong trào thi đua trong các lĩnh vực lĩnh vực Văn hoá - xã hội quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được thực hiện với phương châm “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” đã đạt được nhiều kết quả cao.

Với những những thành tích đạt được, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp khen thưởng: 03 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 741 Bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 243 Huân, Huy chương kháng chiến. 155 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương các loại; 423 tập thể được tặng Cờ, bằng khen của Chính phủ; 05 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và hơn 7.009 lượt tập thể, cá nhân được nhận những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh.


 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương
Lao động hạng Ba cho các cá nhân có nhiều thành tích.

Trong 5 năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn dân. Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2015 - 2020”, phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giàu đẹp, văn minh, hiện đại vào những năm 2020.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Thời gian tới, Bắc Ninh cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như thực hiện tốt các phong trào thi đua nhằm đạt mục tiêu đề ra; Trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự là tấm gương gương mẫu mực, tận tụy, trách nhiệm với công việc, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, đồng thời luôn sâu sát với quần chúng, người lao động để nắm bắt, hướng dẫn, động viên quần chúng, người lao động; Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đồng thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Nhân dịp này, có 8 cá nhân vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; 14 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, 108 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều sáng kiến, mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: bacninh.gov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất