Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tuyên giáo giai đoạn 2015 - 2020

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã đến dự Đại hội và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo Trung ương.

 
 Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: Thanh Bùi)
Tại Đại hội, Tạp chí Thông tin đối ngoại là một trong 31 tập thể xuất sắc và Tiến sỹ Đào Xuân Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin đối ngoại là một trong 30 cá nhân tiêu biểu, đã vinh dự được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh trao tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

 Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Bằng khen cho Tổng Biên tập
Tạp chí Thông tin đối ngoại (Ảnh: Thanh Bùi)

 
 Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Bằng khen cho đại diện 31 tập thể
xuất sắc 
(Ảnh: Thanh Bùi)
 
 30 cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
(Ảnh: Thanh Bùi)

Trong giai đoạn 2010-2015, công tác thi đua của ngành Tuyên giáo đã có sự đổi mới về cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Các phong trào thi đua yêu nước của ngành đã hướng mạnh về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, cấp bách của đất nước, của các địa phương, cơ quan, đơn vị; từng bước khắc phục những biểu hiện hình thức, hành chính hóa trong khâu tổ chức và thực hiện.

Công tác khen thưởng của Ngành đảm bảo nguyên tắc kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Công tác khen thưởng đã có sự đổi mới, không chỉ khen thưởng theo các danh hiệu thi đua, mà quan tâm khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất. Kết quả công tác khen thưởng đã động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Phát biểu tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngành trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, báo chí - xuất bản, văn hóa - văn nghệ…; luận giải các vấn đề quan trọng đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Cũng tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Toàn ngành Tuyên giáo cần tiếp tục kiên định với lý tưởng cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân và thực tiễn đất nước, ra sức thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới toàn diện, mạnh mẽ công tác tuyên giáo, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả cụ thể, góp phần làm cho mặt tích cực, cái mới, cái tiến bộ trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; nêu cao khát vọng thi đua vươn lên của các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết, sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận lớn trong xã hội để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Thanh Hoa 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất