Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ thoát nghèo nhờ "Dân vận khéo"

 Tuyên dương cá nhân điển hình “Dân vận khéo” (Ảnh: chinhphu.vn)

Ngày 6/10, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua và biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm qua (2011-2015), phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh thực hiện trong cả hệ thống chính trị, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần huy động tiềm năng, nguồn lực và sự năng động, sáng tạo của nhân dân vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân, những khó khăn, phức tạp tại cơ sở, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng đã gắn kết, thúc đẩy, tăng hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận, đoàn thể phát động, các chương trình “Thành phố 5 không, 3 có”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ hộ đặc biệt nghèo, xóa nhà tạm, vận động học sinh bỏ học trở lại trường, giáo dục trẻ em hư, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, phòng chống ma túy.

Từ phong trào dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng đã “khéo” vận động gần 56 tỉ đồng cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây dựng mới 361 căn nhà tình thương, sửa chữa 2.400 căn nhà, tặng 2.547 sổ tiết kiệm tổng giá trị hơn 2,3 tỉ đồng.

Cuộc vận động Ngày vì người nghèo gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, huy động nhiều tấm lòng nhân ái ủng hộ.

Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ cho hàng nghìn hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, góp phần hoàn thành trước 2 năm Đề án giảm nghèo giai đoạn 2009-2015, xây mới 1.308 nhà đại đoàn kết với số tiền gần 34 tỉ đồng, sửa chữa 1.800 nhà với gần 14 tỉ đồng.

Nhiều mô hình như nuôi heo đất, nuôi trâu vàng, hũ gạo tình thương, hũ gạo vì người nghèo, phong trào tiết kiệm giúp hộ đặc biệt nghèo… phát triển rộng khắp. Nhiều nơi đã có cách làm khéo giúp đỡ nhóm người dễ bị tổn thương, nhóm yếu thế trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển, hỗ trợ học bổng cho học trò nghèo vượt khó, học giỏi…

Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới ở huyện Hòa Vang. Theo đó, Ban Dân vận Thành ủy đã thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân với huyện Hòa Vang để tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Trong 3 năm, từ 2012 đến 2014, có gần 100 lượt địa phương, đơn vị đăng ký hỗ trợ với tổng kinh phí trên 81,4 tỉ đồng (vượt chỉ tiêu đề ra). Năm 2015, có 36 địa phương, đơn vị đăng ký hỗ trợ với tổng kinh phí trên 30,1 tỉ đồng và trên 12.000 ngày công, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang, đến nay đã có 6/11 xã đạt nông thôn mới.

Bên cạnh công tác vận động tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con, vật nuôi, tập huấn chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp vốn đầu tư, tổ chức dạy nghề… nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho người lao động, tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí, tham gia ngày công, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình nông thôn mới tại các xã./.

Nguồn: chinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất