"Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước"

 Các đại biểu tham quan triển lãm (Ảnh: baotintuc.vn)

Buổi lễ khai mạc có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, cùng nhiều đại biểu, đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Triển lãm gồm ba phần: Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng phong trào thi đua yêu nước; Phần 2: Các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phần 3: Thi đua yêu nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào thi đua yêu nước. Dưới sự chỉ đạo của Người, các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua các thời kỳ được duy trì rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Việt Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dân tộc ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sức mạnh của phong trào thi đua “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Nghìn việc tốt”… đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Triển lãm cũng dành một phần quan trọng giới thiệu các phong trào thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động như: “Ngày vì người nghèo”, Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… và đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cách đây 67 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 67 năm qua, theo tư tưởng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng, để lại những dấu ấn sâu đậm, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam./.

Nguồn: baotintuc.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất