Bình Dương sôi nổi thực hiện phong trào “Thi đua yêu nước”

Thi đua trên mọi lĩnh vực

Trong giai đoạn 2011-2015, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, có các phong trào như: “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ”.... Các phong trào đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển công nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong ngành nông nghiệp, xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp với quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều trang trại đã sử dụng hệ thống chuồng lạnh nhằm giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế dịch bệnh, góp phần tạo ra nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Các trang trại, hộ gia đình đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, giống mới có hiệu quả. Phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao đã thực sự đi vào đời sống người dân, tạo khí thế mới, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.


Một góc Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái
(Ảnh: binhduong.gov.vn)

Xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là nội dung cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị đến năm 2020. Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến cuối năm 2014, trong số 30 xã được chọn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, có 11 xã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh; 07 xã đạt chuẩn từ 14-18 tiêu chí, 12 xã đạt chuẩn từ 9-13 tiêu chí.

Phong trào thi đua phát triển giáo dục và đào tạo được tổ chức triển khai hiệu quả trong toàn ngành. Trong đó một số phong trào đã duy trì thường xuyên, liên tục trong những năm qua như: “Thi đua Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

Đối với ngành y tế, các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân”, “Thực hiện 12 điều y đức”, thi đua “Hướng về y tế cơ sở”... được triển khai sâu rộng trong toàn ngành. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực ngành y tế được quan tâm đầu tư. Công tác xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, thu hút nhiều thành phần tham gia, phát triển các bệnh viện tư nhân, bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh trong nhân dân. Đội ngũ bác sĩ được quan tâm đào tạo, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội. Các chương trình mục tiêu Quốc gia và của tỉnh về giải quyết việc làm, giảm nghèo và các vấn đề xã hội đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Việc thực hiện chính sách xã hội được quan tâm đẩy mạnh, cơ bản xóa hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh giảm còn 0,5%. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm đúng mức, hàng năm đã giải quyết việc làm cho hơn 40.000 lượt lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

Phát động phong trào thi đua xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, thực hiện chương trình “Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước”, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), các cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp đã đề ra nhiều biện pháp để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong và lề lối làm việc, ý thức thực hành tiết kiệm. Công tác cải cách hành chính đã xuất hiện nhiều cách làm mới, hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, làm việc có chất lượng, hiệu quả vì sự nghiệp chung, đoàn kết tương thân, tương ái, xây dựng cơ quan, đơn vị tiên tiến.

Đặc biệt, phong trào thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong CBCCVC. Trên các lĩnh vực công tác, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp điển hình, tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, mạnh dạn đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ mới, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Điển hình như: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH Một thành viên, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương, Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương, Công ty TNHH Một thành viên Cao su Dầu Tiếng, Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa, Công ty TNHH gốm sứ Minh Long I...

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, nhiều tập thể doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đã vinh dự được Nhà nước phong tặng các danh hiệu: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH Một thành viên), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (ông Nguyễn Văn Thiền - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương, ông Đoàn Minh Quang - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên). Đồng thời, UBND tỉnh đã tặng trên 2.000 Bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


 Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tuyên dương công nhân lao động (Ảnh: binhduong.gov)

Phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã xuất hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh như: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Sơn, thị xã Thuận An, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Uyên (xã An Sơn, thị xã Thuận An) đã đóng góp 900m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn,...

Trong ngành y tế, từ phong trào thi đua đã xuất hiện các cá nhân điển hình tiên tiến: bà Lã Thị Thu Hiền - Trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương với đề tài "Khảo sát yếu tố nguy cơ tái nhập viện của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) tại khoa Nội 1”, Bác sĩ Thượng Thị Ngọc Thảo – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương rất tích cực trong việc nghiên cứu các đề tài và ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào khám chữa bệnh, làm lợi cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng, rút ngắn thời gian, giảm chi phí điều trị, hạ thấp số ca tử vong.

Bên cạnh đó, phong trào sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong ngành giáo dục phải kể đến như: “Xây dựng phần mềm Soạn ngân hàng đề và biên tập đề trắc nghiệm và tự luận” đạt giải A cấp tỉnh của thầy Phạm Văn Trung– Giáo viên trường THPT Bình Phú (TP.Thủ Dầu Một), đề tài “Giải Scanda và bãi giữ xe tự động dùng cho ôtô” của thầy Trần Nguyễn Nhật Phương- Giảng viên trường Đại học Bình Dương, đề tài sáng kiến “Mô hình mạch điện LED – Mạch nước” của thầy Đào Văn Đô - Giáo viên trường THCS Trần Bình Trọng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo. 

Từ kết quả phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị thời gian qua, lực lượng CBCCVC tỉnh Bình Dương đã khẳng định được vai trò của mình và được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và khen thưởng. Cụ thể, ngành giáo dục tỉnh nhà đã có 129 Nhà giáo ưu tú, 149 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 1.961 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 316 đơn vị được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, 24 đơn vị được tỉnh công nhận tập thể xuất sắc. Ngành y tế tỉnh đã xét đề nghị Nhà nước công nhận 03 Thầy thuốc nhân dân, 34 Thầy thuốc ưu tú, đăng ký 562đề tài nghiên cứu khoa học, 169 sáng kiến cải tiến, kỹ thuật mới cấp ngành.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 1.040 tập thể và 7.391 cá nhân; UBND tỉnh biểu dương và khen thưởng cho 430 tập thể và 2.440 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 06 tập thể, 24 cá nhân; Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập cho 06 tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ IV – năm 2015 diễn ra vào ngày 14/10/2015, UBND tỉnh tuyên dương khen thưởng 600 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015. Đây là sự tri ân và ghi nhận của tỉnh đối với những điển hình tiên tiến đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà thời gian qua./.

Mai Xuân

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất