Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước

 Bác Hồ nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ
cứu nước (Ảnh: Tư liệu)

67 năm đã đi qua, lời chỉ bảo của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua” vẫn còn nguyên giá trị và mãi mãi là kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta qua các thời kỳ.

Chiếc quạt giấy lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng ông Hoàng Đạo Thúy - Tổng thư ký Ban thi đua Trung ương năm 1948 với lời căn dặn “Chú phải quạt cho phong trào thi đua yêu nước mạnh lên”. Cùng với “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Người đã chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền – Cán bộ hướng dẫn của Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: Theo mình được biết thì chiếc quạt này, ngoài mục đích là quạt cho mát như cuộc sống hằng ngày mà còn có ý nghĩa hơn nữa. Đó là “quạt cho phong trào mạnh lên” nghĩa là các phong trào thi đua yêu nước cần phải liên tục, cần phải được phát huy và phát triển phong trào thi đua yêu nước trở thành điểm sáng để chúng ta tiến tới bến bờ hạnh phúc.

67 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày này đã trở thành ngày truyền thống thi đua yêu nước. Theo tư tưởng của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”.

Thi đua phải được tổ chức trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và phải thực hiện thường xuyên, lâu dài, rộng khắp. Thi đua không phải chỉ nhất thời, hay chỉ trong những dịp kỷ niệm. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính là tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước.

Bà Nguyễn Thúy Đức – Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho hay: Nhìn lại quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước thì Chủ tịch Hồ Chí Minh có một tầm nhìn xa trông rộng rất là lớn. Thực sự vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân mà bản thân Người còn là một tấm gương sáng để chúng ta học tập làm theo để thi đua có chất lượng, thi đua có hiệu quả.

Theo Giáo sư - Tiến sỹ - Nhà giáo nhân dân Trần Văn Bính, ngày nay, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả, cần phải nêu cao “gương người tốt việc tốt”. Đồng thời, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đấu tranh loại bỏ tư tưởng ganh đua, chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm.

Ông Trần Văn Bính cho rằng, nhân dịp chúng ta tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước hiện nay và mở đầu cho đợt thi đua từ nay đến năm 2020, Đảng nên có một lời kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện bằng được lời kêu gọi của Bác. Trong phong trào thi đua, mọi người phải tự thi đua, tự mình vượt lên mình, để vượt lên trên những thói hư, tậu xấu, chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm.

Từ những ngày đầu phong trào thi đua yêu nước được phát động, được kiểm nghiệm từ thực tiễn của hai cuộc kháng chiến và trong công cuôc đổi mới hiện nay, phong trào thi đua yêu nước đã được sự hưởng ứng và cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo ra động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ vượt qua những thời điểm khó khăn, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Đây là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước./.

Nguồn:antv.gov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất