Phát huy nguồn lực, tinh thần yêu nước của kiều bào hướng về quê hương
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Đây là dịp để các tổ liên lạc kiều bào và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cùng các đơn vị có liên quan nhìn lại công tác, hoạt động trong những năm qua; đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại hội nghị, Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao thông tin hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; qua đó khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang ngày càng lớn mạnh về số lượng và mở rộng hơn về địa bàn.

Đại bộ phận đồng đồng bào đã có địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống và hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại. Người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương, các hội đoàn tiếp tục được củng cố và phát triển, góp phần tăng cường đoàn kết trong cộng đồng, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Niềm tin của cộng đồng vào sự phát triển của đất nước ngày càng được củng cố và nâng cao.

Những đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài trong đầu tư, thương mại, chuyển giao tri thức, công nghệ, kiều hối, từ thiện, nhân đạo... là nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đại sứ Lương Thanh Nghị nhấn mạnh những chuyển biến này là nhờ sự nỗ lực của chính cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước; sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và nhân dân cả nước.

Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên, công tác người Việt Nam ở nước ngoài có nơi, có lúc chưa được các cơ quan, tổ chức quan tâm đúng mức; công tác nắm tình hình cộng đồng, tham mưu, kiến nghị và phối hợp triển khai chủ trương, chính sách chưa sâu sát, chặt chẽ và kịp thời, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Do đó công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn; phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của kiều bào hướng về quê hương, đất nước, nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia-dân tộc; đồng thời, thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, sự phát triển của nền kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng rộng rãi của công nghệ thông tin vào tất cả các mặt của đời sống đặt ra yêu cầu đổi mới và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, vận động, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nhấn mạnh việc “phát triển mạng lưới kết nối nhận tài người Việt Nam, thu hút sự tham gia đóng góp của cộng đồng các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài,” “xây dựng, triển khai các chương trình cụ thể để thu hút và phát huy có hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.”

Tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán, đúng đắn của Đảng, Nhà nước về củng cố vững chắc đại đoàn kết toàn dân tộc; thúc đẩy thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ hơn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tiếp tục thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đáp ứng nguyện vọng chính đáng, từ đó động viên, khích lệ đồng bào ta tiếp tục nỗ lực vươn lên, khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực to lớn và tinh thần yêu nước, hướng về quê hương.

Tại hội nghị, đại diện các tổ liên lạc kiều bào và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trân trọng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc khuyến khích, động viên, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để kiều bào được tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước cũng như có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hội nhập xã hội sở tại. Tự hào, tự tôn dân tộc, các kiều bào Việt Nam khẳng định luôn hướng về cội nguồn, đồng thời mong tiếp tục đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Ông Lê Bá Linh, Phó trưởng Ban liên lạc kiều bào Lào và Campuchia, ông Phạm Hữu Tài, đại diện kiều bào Việt Nam tại Australia, bà Dương Thị Kim Dung, Tổ trưởng tổ liên lạc kiều bào phường 5, Quận 3 đánh giá cao những nỗ lực tích cực của Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành trong cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; mong muốn Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố quan tâm hơn nữa trong việc cung cấp thuốc điều trị, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Các cấp chính quyền quan tâm nhiều hơn nữa công tác cải cách cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nhân tài từ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng thành phố, xây dựng đất nước ngày càng phát triển và giàu mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất