Lượng kiều hối về Việt Nam dự kiến lập kỷ lục mới
Ngân hàng Thế giới (WB) và tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD) dự báo Việt Nam đứng thứ tám thế giới và đứng thứ ba trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) và tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư (KNOMAD) dự báo Việt Nam đứng thứ tám thế giới và đứng thứ ba trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021. (Nguồn: TTXVN)

 

Phản hồi

Các tin khác