Việt Nam phát huy vai trò dẫn dắt trong nỗ lực hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân
Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Đại diện thường trực Việt Nam tại CTBTO, Chủ tịch Nhóm Công tác A chủ trì Phiên họp.

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Đại diện thường trực Việt Nam tại CTBTO, Chủ tịch Nhóm Công tác A chủ trì Phiên họp.

Phiên họp nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động của CTBTO như tài chính-ngân sách, nhân lực và quản lý mạng lưới các trạm quan trắc được thành lập theo quy định tại Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT).

Tham dự Phiên họp có đại diện các quốc gia đã ký, phê chuẩn CTBT. Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Đại diện thường trực Việt Nam tại CTBTO, Chủ tịch Nhóm Công tác A đã chủ trì Phiên họp.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, TS. Robert Floyd, Thư ký điều hành CTBTO đã báo cáo Nhóm Công tác về tình hình ký và phê chuẩn CTBT và hoạt động của CTBTO trong nửa đầu năm 2022.

Theo đó, tính đến ngày 25/5, 186 quốc gia đã ký vào Hiệp ước và 172 nước trong số đó đã phê chuẩn văn kiện này, tạo điều kiện để CTBT sớm có hiệu lực, tạo khuôn khổ pháp lý chính thức và hiệu quả để kiểm soát các hoạt động thử vũ khí hạt nhân.

TS. Robert Floyd cũng thay mặt CTBTO báo cáo các nước thành viên về việc sử dụng ngân sách giai đoạn 2020-2021, dự kiến ngân sách năm 2023 cũng như các vấn đề liên quan đến tuyển dụng và sử dụng nhân sự của tổ chức này.

Các nước thành viên đánh giá cao nỗ lực của CTBTO và cá nhân Thư ký điều hành trong việc thúc đẩy quá trình phê chuẩn của CTBT cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, bất chấp các tác động không thuận của dịch Covid-19 cũng như các thách thức mang tính toàn cầu khác.

Các nước thành viên cũng đề nghị CTBTO nỗ lực hơn nữa trong việc sử dụng hiệu quả ngân sách, thúc đẩy hỗ trợ xây dựng năng lực và chia sẻ cho các quốc gia trong trường hợp xảy ra hoạt động thử hạt nhân.

Các nước thành viên nhấn mạnh sự cần thiết của việc sớm hoàn thiện mạng lưới trạm quan trắc thuộc CTBTO, tạo điều kiện để giám sát các hoạt động thử hạt nhân, góp phần duy trì ổn định và tiến tới hạn chế việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Kết thúc Phiên họp, Nhóm Công tác đã thông qua Báo cáo đệ trình Khoá họp thứ 58 của CTBTO, dự kiến diễn ra từ ngày 28-29/6.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên bày tỏ cảm ơn các nước thành viên đã tín nhiệm bầu Việt Nam vào vị trí Chủ tịch Nhóm Công tác A.

Đại sứ nhấn mạnh với chức năng báo cáo và tư vấn cho các nước thành viên về các vấn đề liên quan đến chính sách, pháp lý và hành chính liên quan đến hoạt động của CTBTO, Nhóm Công tác A có khối lượng công việc rất lớn cần giải quyết, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới vẫn đang đứng trước nhiều thách thức và bất ổn về an ninh.

Cảm ơn các nước thành viên đã đóng góp tích cực vào thành công của Phiên họp, đặc biệt là quá trình xây dựng Báo cáo đệ trình CTBTO xem xét tại Khoá họp tới đây, Đại sứ Nguyễn Trung Kiên cam kết trong trò Chủ tịch Nhóm Công tác A, nhiệm kỳ 2022-2023, Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên CTBTO nhằm thúc đẩy hoạt động của tổ chức, phục vụ hiệu quả quá trình hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân, góp phần thúc đẩy sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hoà bình.

CTBTO được thành lập nhằm thực hiện các công tác chuẩn bị để CTBT có thể được thực thi hiệu quả ngay sau khi có hiệu lực.

Nhóm Công tác A là một trong hai nhóm công tác thuộc CTBTO, có chức năng tư vấn cho các nước thành viên về thúc đẩy hoạt động của CTBTO. Việt Nam đã ký CTBT từ năm 1996 và phê chuẩn Hiệp ước này vào năm 2006.

Tháng 5/2022, các nước thành viên CTBT đã thống nhất bầu Việt Nam vào vị trí Chủ tịch Nhóm Công tác A, nhiệm kỳ từ tháng 6/2022-12/2023.

Phản hồi

Các tin khác