Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026
Ngày 23/2, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có cuộc làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Quang Hòa)

Ngày 23/2, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có cuộc làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Quang Hòa)

Thay mặt Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao nhiệm vụ Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam, cho rằng đây vừa là niềm vinh dự và tự hào, vừa là trách nhiệm lớn.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho rằng, giai đoạn 2023-2026 là những năm quan trọng để thực hiện các mục tiêu Đại hội XIII đề ra đến năm 2025, tạo đà thuận lợi thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, nhiệm vụ của đối ngoại cũng hết sức to lớn, đã được Đại hội XIII xác định là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động tối đa các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Quang Hòa)

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Quang Hòa)

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, các Trưởng cơ quan đại diện có vai trò rất quan trọng, đại diện cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tại nước ngoài, “không chỉ thực thi nhiệm vụ chính trị mà còn thể hiện tầm vóc, bản sắc và tâm thế của quốc gia, dân tộc”, do đó, để thực hiện nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, các Trưởng cơ quan đại diện cần giữ vững bản lĩnh chính trị và nắm chắc, vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Đại hội XIII của Đảng xác định: Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh: “Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên ba trụ cột; trên các lĩnh vực, địa bàn, khu vực. Phát huy vai trò, thế mạnh đặc thù của từng trụ cột đối ngoại, chủ thể và lực lượng tham gia công tác đối ngoại bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc”.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Quang Hòa)

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Quang Hòa)

Trong đó, (i) Đối ngoại đảng đóng vai trò nòng cốt trong định hướng chiến lược chủ trương, đường lối đối ngoại; góp phần xây dựng, củng cố nền tảng chính trị, tạo thuận lợi cho quan hệ của Việt Nam với các nước và các đối tác. (ii) Ngoại giao Nhà nước đóng vai trò nòng cốt trong thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng. (iii) Đối ngoại nhân dân đóng vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Nhân dân các nước, xây dựng nền tảng xã hội tích cực và thuận lợi cho quan hệ của Việt Nam với các nước; hỗ trợ tích cực đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương bày tỏ mong muốn các Trưởng cơ quan đại diện sẽ tăng cường phối hợp, đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của ba trụ cột đối ngoại trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đại diện, thể hiện trên tất cả các nội dung của công tác đối ngoại, cả bình diện song phương và đa phương.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện. (Ảnh: Quang Hòa)

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện. (Ảnh: Quang Hòa)

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng cho biết, trong những năm qua, quan hệ công tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương với Bộ Ngoại giao, trong đó có các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là từ khi hai cơ quan ký Quy chế phối hợp công tác năm 2016.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cũng bày tỏ, với địa bàn phụ trách đa dạng của các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện mới được bổ nhiệm, trong đó có những nước là Đối tác chiến lược, Đối tác toàn diện, bạn bè truyền thống của Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương và các cơ quan đại diện tiếp tục sẽ phối hợp ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng và hiệu quả hơn nữa./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất