Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao những đóng góp tích cực của Việt Nam cho công việc chung
Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Catherine Pollard.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Catherine Pollard.

Trong tiếp xúc, Phó Tổng thư ký LHQ đánh giá cao đóng góp tích cực trên nhiều mặt của Việt Nam cho công việc chung của LHQ, trong đó có cả các đóng góp của các cá nhân người Việt Nam hiện đang làm việc cho các cơ quan của LHQ.

Bà Catherine Pollard khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước thành viên để thúc đẩy LHQ hoạt động ngày càng hiệu quả, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và tăng cường tính đại diện của các nước thành viên.

Nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đóng góp tích cực cho công việc của LHQ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt là việc cử lực lượng quân đội và cảnh sát tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ, đóng góp tài chính cho hoạt động gìn giữ hòa bình và chú trọng đóng góp niên liễm cho LHQ.

Đại sứ cũng khẳng định, Việt Nam chú trọng thúc đẩy quan hệ với LHQ và mong muốn đóng góp tích cực hơn nữa thông qua tăng cường đại diện của Việt Nam trong các cơ quan LHQ.

Văn phòng chiến lược quản lý, chính sách và tuân thủ (DMPSC) là một bộ phận của Ban Thư ký LHQ, có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ liên chính phủ và giữa các cơ quan, hành chính nội bộ, các vấn đề quản lý, lên kế hoạch, tài chính, ngân sách, nhân lực, chuyển đổi kinh doanh, công nghệ thông tin và truyền thông.

(theo Phái đoàn Việt Nam tại LHQ)

Phản hồi

Các tin khác