Ngoại giao phục vụ phát triển - không còn là 'khẩu hiệu'
Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long.

Khai thác tốt các tiềm năng

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra tầm nhìn và khát vọng phát triển lớn đối với đất nước.

Trên tinh thần đó, tôi xác định Ngoại giao phục vụ phát triển ở tại địa bàn Anh cần hướng tới giúp giải quyết cả những vấn đề thường xuyên, trước mắt như hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác y tế, vaccine, nhằm phục hồi nhanh sau đại dịch.

Đồng thời, cần hướng tới những tư vấn chính sách mang tính chiến lược, dài hạn đối với sự phát triển của đất nước, giúp khai thông những động lực phát triển mới, góp phần kiến tạo tư duy phát triển mới.

Trên cơ sở đó, tôi sẽ tập trung vào những hoạt động cụ thể.

Thứ nhất, Đại sứ quán sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu chiến lược, thông tin, tham mưu cho đất nước về những xu hướng phát triển lớn, xu hướng tái cấu trúc kinh tế, kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tại địa bàn; những vấn đề, những bài học từ kinh nghiệm về phát triển cho Việt Nam.

Thứ hai, mối quan hệ song phương thuận lợi là điều kiện quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế và phát triển. Vì vậy, Ngoại giao phục vụ phát triển sẽ phải dựa trên cơ sở nền tảng vững chắc của ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác cộng đồng.

Chỉ có dựa trên một mối quan hệ tốt đẹp, toàn diện với nước sở tại thì mới có thể tận dụng, khai thác tốt các tiềm năng phục vụ cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ này, thông qua thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, triển khai các thỏa thuận song phương quan trọng... đưa quan hệ Việt Nam - Anh lên tầm cao mới, để Anh thực sự trở thành đối tác phát triển toàn diện của Việt Nam.

Thứ ba, tăng cường kết nối, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ về mặt ngoại giao để các dự án, kế hoạch hợp tác tiềm năng được triển khai vào thực tế và sớm đi đến kết quả cuối cùng.

Thứ tư, ngoại giao biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo sẽ là một trọng tâm công tác của tôi. Thị trường tài chính xanh, công nghệ xanh đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên làm thế nào để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận được với các nguồn lực này là một nhiệm vụ cấp bách.

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Để thâm nhập thị trường Anh, doanh nghiệp Việt cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Tôi cho rằng có thể khái quát thành ba nhóm “hành trang” quan trọng.

Một là, phải hiểu về hệ thống thủ tục, giấy tờ liên quan đến các mặt hàng của mình bởi mỗi mặt hàng sẽ có những loại yêu cầu riêng.

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho rằng, để thâm nhập thị trường Anh, doanh nghiệp Việt cần có sự chuẩn bị kỹ càng. (Đại sứ quán Việt Nam tại Anh)

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho rằng, để thâm nhập thị trường Anh, doanh nghiệp Việt cần có sự chuẩn bị kỹ càng. (Đại sứ quán Việt Nam tại Anh)

Hai là, cần hiểu rõ hệ thống phân phối, tìm kênh phân phối phù hợp, hiệu quả với sản phẩm và nhu cầu của mình. Bên cạnh các kênh phân phối truyền thống, hiện mua bán trực tuyến đang ngày càng phổ biến và phát triển, nhất là trong giới trẻ ở Anh.

Ba là, các vấn đề thanh toán, ký kết hợp đồng. Doanh nghiệp xuất khẩu cần kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng và đàm phán một cách thẳng thắn nếu có những điều khoản bất lợi...

Tôi muốn nhấn mạnh là, nếu có sự chuẩn bị tốt thì cơ hội đối với thị trường Anh là rất lớn. Trong 10 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu Việt Nam sang Anh tăng trưởng khá tốt, đạt 4,73 tỷ USD. Nhưng so với quy mô thị trường Anh thì đây vẫn là con số khá thấp.

Tôi mong muốn nhìn thấy con số này tăng lên 10 tỷ USD năm 2025. Đại sứ quán sẽ nỗ lực hết mình, đồng hành cùng doanh nghiệp để hiện thực hóa mong muốn này, để đưa ngày càng nhiều hàng hóa “Made in Viet Nam” vào thị trường Anh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất