Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn và Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao biên bản ký kết (Ảnh: TTXVN)

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn và Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao biên bản ký kết (Ảnh: TTXVN)

Đây là hoạt động trong Chương trình phối hợp công tác số 5115/CTr-BTTTT-BTLBP ngày 9/12/2021 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021 -2030.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp quy về biên giới, lãnh thổ của Việt Nam.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Khắc Lịch cho biết, 3 năm qua, sự phối hợp giữa Sở và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã đạt được một số kết quả quan trọng, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, ý thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên biên giới. 

Hiện tỉnh Lạng Sơn đã triển khai 21 Tổ thông tin, truyền thông của các đồn Biên phòng và các xã, thị trấn biên giới; 13 Tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị cơ sở. Các Tổ tuyên truyền chính là lực lượng nòng cốt, với đủ các thành phần của hệ thống chính trị để có đủ sức mạnh truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung cũng như những nội dung liên quan đến biên giới, đối ngoại nói riêng.

Cùng với đó, tỉnh Lạng Sơn đã đầu tư 13 cụm thông tin cơ sở tại 6 xã biên giới, 5 phương tiện tác nghiệp tại 5 xã biên giới trên địa bàn tỉnh; nâng cấp và duy trì Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hệ thống màn hình LED tại Cửa khẩu Chi Ma, hệ thống truyền thanh Cửa khẩu Tân Thanh. Các hệ thống này đã phát huy hiệu quả, đặc biệt trong hơn 2 năm phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Lễ ký kết

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Lễ ký kết

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đánh giá Chương trình phối hợp là sự kiện quan trọng, khẳng định sự chủ động, nghiêm túc trong quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đồn Biên phòng chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, lực lượng để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp lồng ghép với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở vững mạnh, tạo sự  đồng thuận cao của nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, yên tâm lao động, sản xuất, đề cao trách nhiệm tích cực tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn, xây dựng biên giới tỉnh Lạng Sơn hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phản hồi

Các tin khác