Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới

- Thưa đồng chí Chính ủy, “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý đ­ược nhân dân suy tôn và quý mến trao tặng cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Để xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đề ra những chủ trương, biện pháp gì?

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: Ngọc Lâm)

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn. (Ảnh: Ngọc Lâm)

- “Bộ đội Cụ Hồ” là sự kết tinh, cô đọng nhất những giá trị văn hóa-chính trị-đạo đức của thời đại Hồ Chí Minh, do các thế hệ cán bộ, chiến sĩ vun đắp, xây dựng nên. Trải qua các thời kỳ chiến tranh và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giá trị phẩm chất cao quý đó luôn đ­ược gìn giữ, phát huy và tỏa sáng trong lòng Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Có thể khẳng định, việc gìn giữ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay vừa là yêu cầu khách quan, vừa là mong mỏi, tình cảm, trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP. Nhằm phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP trong gìn giữ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đòi hỏi phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị và những đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Muốn vậy, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đang tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Cùng với đó, Đảng ủy BĐBP và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn lực lượng đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình sát thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Trong đó, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 353-KH/ĐU ngày 10/2/2022 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng năm 2022.

Đặc biệt, Đảng ủy BĐBP đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, để cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày, vừa thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, vừa tạo thành phong trào sôi nổi, sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong toàn lực lượng. Đây là cơ hội, là điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ BĐBP học tập, rèn luyện, tu d­ưỡng, phấn đấu, tiến bộ, trưởng thành, góp phần quan trọng tiếp tục giữ vững, phát huy, làm lan tỏa giá trị phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt toàn lực lượng gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, năm 2022, BĐBP đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong thực hiện nhiệm vụ, thưa đồng chí Chính ủy?

- Có thể khẳng định, việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đã đem lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chỉ huy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Gắn liền với danh xưng cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, trong suốt 64 năm qua, hình ảnh, phẩm chất của người lính Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong mỗi người lính Biên phòng. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù dầm mình trong mưa bão giúp dân, hay trắng đêm canh gác trên các tổ, chốt giá lạnh phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép và “giặc Covid-19”, quên mình hy sinh giúp dân giữa rừng sâu núi thẳm, các chiến sĩ Biên phòng vẫn một lòng thủy chung, gắn bó keo sơn với Nhân dân, vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (thứ 8 từ trái sang) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu trưng bày hiện vật phản ánh hoạt động của tuổi trẻ BĐBP trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027). (Ảnh: Ngọc Lâm)

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (thứ 8 từ trái sang) cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu trưng bày hiện vật phản ánh hoạt động của tuổi trẻ BĐBP trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027). (Ảnh: Ngọc Lâm)

Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ động làm tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều chủ trương, đối sách, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển theo đúng chủ trương, đối sách, không để bị động, bất ngờ.

Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam điều chỉnh, bố trí hợp lý, linh hoạt lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và chống dịch Covid-19 trên các tuyến biên giới phù hợp với tình hình thực tế. Trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, khó khăn, thiếu thốn nhiều mặt, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân ở khu vực biên giới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, trong năm 2022, các đơn vị BĐBP đã đấu tranh thắng lợi 109 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ 7.575 vụ/18.290 đối tượng tội phạm; thu giữ 1,031 tấn ma túy các loại.

Trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, các đơn vị BĐBP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới. Nhiều phong trào, chương trình, mô hình như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”... của BĐBP đã ngày càng tỏa sáng giá trị, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong công tác đối ngoại biên phòng, với phương châm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới “từ sớm, từ xa”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại quân sự quốc phòng, đối ngoại biên phòng như: Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7, Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, Giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào lần thứ nhất; triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia… Đồng thời, chỉ đạo BĐBP Quảng Bình tổ chức Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào cấp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành biên giới đất liền phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu các nước láng giềng trong quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh; tổ chức kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới của nước láng giềng và “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”.

Trong thiên tai, bão lũ, BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, hàng trăm lượt phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh xả thân cứu dân trong thiên tai, bão lũ đã góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới.

- Để xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoài coi trọng nhiệm vụ xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP. Đề nghị đồng chí chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này?

- Quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã ban hành Chỉ thị số 173-CT/ĐU, ngày 3/7/2021 về “Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP”. Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP đề ra các biện pháp cụ thể đối với công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và mất an toàn. Đồng thời, ngày 22/2/2022, Đảng ủy BĐBP đã ra Nghị quyết chuyên đề số 374-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo chấp hành kỷ luật, pháp luật, giữ vững kỷ cương trong BĐBP.

Có thể khẳng định, qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 173, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp mà Chỉ thị 173 đã đề ra. Cấp ủy, chỉ huy 61/61 đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh đã ra nghị quyết chuyên đề; xây dựng kế hoạch xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Các đơn vị đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để kiểm điểm, đánh giá toàn diện công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị.

Thông qua quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 173, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ công tác ở những địa bàn khó khăn, phức tạp, nhạy cảm được xây dựng, củng cố, kiện toàn. Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; quản lý chặt chẽ cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm hiệp định, quy chế quản lý biên giới đúng chủ trương, đối sách, bảo đảm yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, giáo dục chính trị, trong hơn 1 năm qua, việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn của các đơn vị ngày càng tốt hơn; cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự giác trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, các mặt công tác của toàn lực lượng BĐBP được nâng lên rõ rệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới.

- Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đặt ra rất toàn diện và nặng nề, đòi hỏi lực lượng quân đội nói chung, BĐBP nói riêng tiếp tục phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đề nghị đồng chí cho biết những nội dung trọng tâm lực lượng BĐBP sẽ triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

- Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội; tình hình trên các tuyến biên giới, nhất là biển, đảo vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn, khó lường.

Để tiếp tục phấn đấu, gìn giữ, phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy truyền thống của Quân đội, của lực lượng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, các Cuộc vận động vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Xây dựng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu của cơ quan, đơn vị để tuyên truyền lan tỏa trong toàn lực lượng, toàn quân, toàn quốc. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong cơ quan, đơn vị hàng năm.

Ba là, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, quần chúng theo sau”. Duy trì nghiêm túc, nền nếp, có chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, gợi ý kiểm điểm và nâng cao chất lượng kiểm điểm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là kiểm điểm việc thực hiện cam kết hằng năm. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề về tư tưởng nảy sinh trong cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hàng Trung ương Đảng khóa XIII, Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, cơ quan báo chí đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

Năm là, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với giáo dục truyền thống của lực lượng và đơn vị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ quản lý, giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn trong BĐBP; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chính ủy!

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất