Ngày Đại dương thế giới 8/6: Nhiều hoạt động bảo vệ biển và đại dương
Ngày 2/6/2024, trên 500 người đã tham gia nhặt và phân loại rác trong sự kiện “Green Day in Binh Dinh 2024” tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 2/6/2024, trên 500 người đã tham gia nhặt và phân loại rác trong sự kiện “Green Day in Binh Dinh 2024” tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, từ ngày 5 - 30/6, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm tập trung vào những hoạt động: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo; đổi mới phương thức, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, mạng xã hội, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Cùng với đó, các đơn vị tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về các nội dung: quản lý, sử dụng bền vững không gian biển; công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo; ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đảo; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển; khai thác, đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường; hạn chế thấp nhất có thể tác động của thiên tai; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; điều tra, nghiên cứu khoa học về biển, hải đảo phục vụ quản lý, sử dụng bền vững không gian biển, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Đồng thời, Viện Hàn lâm phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng như: Chiến dịch ra quân làm sạch biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường...; phát hiện, biểu dương và khen thưởng những cá nhân có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc quản lý, sử dụng bền vững không gian biển, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo; khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển.

Viện Hàn lâm giao Trung tâm Tin học và Tính toán, Trung tâm Thông tin - Tư liệu tăng cường các bài viết với chủ đề về Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Ngày Đại dương thế giới năm 2024 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương” kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương, vì một đại dương xanh và bền vững.

Ngày Đại dương thế giới ra đời với mục tiêu nâng cao nhận thức cho công chúng về tầm quan trọng của đại dương trong cuộc sống và khuyến khích, thúc đẩy các biện pháp để bảo vệ biển và đại dương. Thông điệp của Ngày Đại dương thế giới mỗi năm, thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Tại Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 1- 8/6 hàng năm còn là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất