Lữ đoàn 171 sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc
Trực sẵn sàng chiến đấu tại tàu 13

Trực sẵn sàng chiến đấu tại tàu 13.

Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân thành lập ngày 9/7/1966. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, mưu trí, sáng tạo, khắc phục khó khăn, anh dũng chiến đấu và giành chiến thắng trên khắp các chiến trường từ Bắc, Trung, Nam trong kháng chiến chống Mỹ; làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia; là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia trực, chốt giữ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc (trong đó có khu vực DKI), xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, liên tục bám biển, quyết chiến quyết thắng”. Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc, Lữ đoàn và 07 đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng, chống thiên tai, thảm họa và các nhiệm vụ đột xuất trên giao. Mặc dù địa bàn hoạt động rộng, thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp, các tàu hoạt động trên nhiều khu vực khác nhau, khó khăn cho việc lãnh đạo, chỉ huy,… nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phát huy tốt truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang, phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam.

Quan sát phát hiện mục tiêu trên biển

Quan sát phát hiện mục tiêu trên biển

Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 Lữ đoàn đã thực hiện 05 chuyến tuần tra, kiểm soát vùng biển, thềm lục địa phía Nam. Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; cảnh quan đơn vị ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, “xanh, sạch, đẹp, chính quy, thống nhất”, luôn được được Bộ Tư lệnh Quân chủng và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đánh giá: “là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trong những năm tới, dự báo tình hình trên các khu vực biển đảo của Tổ quốc tiếp tục diễn biến phức tạp, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trước hết, Lữ đoàn xác định phải quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhất là “4 Chiến lược” (Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng), phương hướng, mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo và những định hướng lớn về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng Lữ đoàn thực sự vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ hai, tập trung duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đổi mới phương thức nắm tình hình, nâng cao khả năng tác chiến trên biển cho các lực lượng. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn kiện tác chiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời, xây dựng và triển khai đầy đủ, kịp thời các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo; sẵn sàng chiến đấu trong các đợt cao điểm và khi có các tình huống xảy ra.

Thứ ba, tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng Hải quân và của Vùng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.

Thực hiện ngày kỹ thuật tại Tàu 18

Thực hiện ngày kỹ thuật tại Tàu 18

Thứ tư, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến cơ bản, mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu và thực hiện nghiêm Chỉ thị 103/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn; tiến hành đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Nâng cao tính tự giác cho cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành điều lệnh, điều lệ, kỷ luật, pháp luật và các chế độ quy tắc, quy định, rèn luyện lễ tiết tác phong quân nhân. Xử lý nghiêm cán bộ quan liêu, thiếu trách nhiệm, không gương mẫu, để đơn vị xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật.

Thứ năm, đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Lữ đoàn. Đối với công tác hậu cần, tập trung thực hiện tốt khâu đột phá: “Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội”. Với công tác kỹ thuật, tập trung duy trì nghiêm kỷ luật kỹ thuật, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50 gắn với 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật”. Đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ hiện đại. Nâng cao chất lượng “xây dựng tàu chính quy mẫu mực”, để xứng danh truyền thống của Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất