Cà Mau hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá
Tính đến 23/7, toàn tỉnh có gần 1.500 tàu cá đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định của UBND tỉnh (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tính đến 23/7, toàn tỉnh có gần 1.500 tàu cá đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định của UBND tỉnh (Ảnh minh họa: TTXVN)

Đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách này là các tổ chức, cá nhân có tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản (gọi chung là tàu cá) có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và được cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Tàu cá có dữ liệu hành trình theo quy định tại hệ thống giám sát tàu cá do cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Tại Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh Cà Mau đã nêu rõ: định mức hỗ trợ 100% cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá, không bao gồm các dịch vụ phát sinh khác theo hợp đồng được ký kết giữa đối tượng thụ hưởng và người cung cấp dịch vụ. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh. Mốc thời gian áp dụng chính sách hỗ trợ từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2026, được hỗ trợ theo từng quý. Sau ngày 1/1/2022, nếu phát sinh đối tượng thụ hưởng đảm bảo các quy định tại Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh thì được hỗ trợ từ thời điểm hợp đồng được ký kết giữa đối tượng thụ hưởng và đơn vị cung cấp dịch đến hết ngày 31/12/2026.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá của HĐND tỉnh. Tính đến 23/7, toàn tỉnh có gần 1.500 tàu cá đã thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định của UBND tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác