Bạc Liêu thả 4,2 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
Bạc Liêu thả 4,2 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Bạc Liêu thả 4,2 triệu con tôm giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thường niên của ngành nông nghiệp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, tránh tình trạng đánh bắt tận diệt dẫn đến cạn kiệt nguồn thủy sản ven biển… Đồng thời, từng bước tái tạo nguồn thủy sản có nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng.

Những năm gần đây, ngành thủy sản Bạc Liêu đã có bước phát triển trong các lĩnh cực khai thác, nuôi trồng, dịch vụ thủy sản, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo vệ quốc phòng, an ninh trên các vùng biển của Tổ quốc.

Để chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bạc Liêu vận động và đề nghị sự quan tâm tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc các quy định về việc phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm chung tay cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, tích cực tham gia bám biển, duy trì hoạt động khai thác vùng biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Phản hồi

Các tin khác