Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Khánh Hòa

Cùng dự Hội nghị có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông: Lê Xuân Thân, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa; Trương Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa; Hà Ngọc Phi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đô thị Vạn Ninh.

Về phía tỉnh Khánh Hòa có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh và bà con cử tri.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử số 1, thông qua tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử.

Trong các buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, ông Trần Tuấn Anh đã trình bày nội dung Chương trình hành động của mình, trong đó nhấn mạnh với vai trò vừa là người được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa, cũng vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Một số nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt được Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh xác định là: Bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với người dân, lắng nghe thực tiễn cuộc sống của người dân và doanh nghiệp để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách lớn vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân, lấy người dân làm trung tâm và là mục tiêu phục vụ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói chung và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nói riêng với trọng tâm đưa kinh tế của tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, ông tập trung đề xuất các kiến nghị, giải pháp với Trung ương Đảng, với Quốc hội, từ đó hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, trong đó có tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt sẽ tính tới việc thí điểm, tổng kết một số chủ trương, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung; đề xuất với Quốc hội tập trung giám sát đối với những vấn đề bức xúc của cuộc sống được cử tri phản ánh...

Cũng tại các buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trân trọng lắng nghe, ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết của cử tri tại địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, đồng thời trao đổi lại những vấn đề được cử tri quan tâm. Trong đó nêu rõ quan điểm, định hướng, kế hoạch cụ thể để giải quyết các vấn đề được cử tri nêu lên, đặc biệt là các vấn đề vừa mang tính chiến lược lâu dài của đất nước vừa gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân và doanh nghiệp, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển bền vững như: Vấn đề đổi mới chính sách pháp luật về đất đai; phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân; phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, tạo mối liên kết phát triển bền vững giữa Khánh Hòa với các địa phương trong vùng và cả nước...

Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đã diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, đúng pháp luật và đạt kết quả tích cực. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao nội dung Chương trình hành động của các ứng viên và tin tưởng rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ thành công tốt đẹp./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất