Phổ biến thông tin về Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Philippines
Đại sứ Việt Nam tại Philippines Hoàng Huy Chung thông báo kết quả Đại hội thứ XIII của Đảng và thông tin Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp 2021-2026 tới cộng đồng người Việt Nam tại Philippines (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Philippines)

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Hoàng Huy Chung thông báo kết quả Đại hội thứ XIII của Đảng và thông tin Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp 2021-2026 tới cộng đồng người Việt Nam tại Philippines (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Philippines)

Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện hội doanh nhân, sinh viên và bà con Việt kiều, cùng với 4 đầu cầu của 2 chi bộ lưu học sinh Việt Nam tại Philippines.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Hoàng Huy Chung đã thông báo những nét chính kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông tin các nội dung, văn kiện và công tác nhân sự của Đại hội XIII đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, công phu, bài bản. Tại Đại hội XIII, các đại biểu tham gia đã thảo luận tích cực và dân chủ về nhiều vấn đề trước khi biểu quyết thông qua.

Đại sứ cho biết thêm, Cơ quan Đại diện Việt Nam tại Philippines đã báo cáo đầy đủ các ý kiến, đề xuất của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp, sinh viên, người lao động Việt Nam tại Philippines đối với các dự thảo văn kiện.

Đại sứ Hoàng Huy Chung nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIII đã khẳng định sự quan tâm Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài có địa vị pháp lý vững chắc, có điều kiện phát triển kinh tế và hòa nhập với cuộc sống xã hội tại nước sở tại; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh; tạo điều kiện để đồng bào gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hoá dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc; làm tốt công tác thông tin tình hình trong nước, nâng cao ý thức hướng về quê hương của cộng đồng người Việt, với nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia-dân tộc; bảo đảm chính sách thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu tham dự Hội nghị cũng được thông tin về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021 nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới; góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân và vì dân.

Đảng, nhà nước đã và đang làm hết sức mình để cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật.

Kết thúc Hội nghị, Đại sứ Hoàng Huy Chung đã đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng cộng đồng doanh nhân, sinh viên, người lao động Việt Nam tại Philippines tham gia hỗ trợ, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines, nhất là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1976-2021).

Thứ hai, nỗ lực góp phần cho sự phát triển của đất nước, trong đó xác định ngoại giao chính trị, văn hoá, kinh tế, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đều phục vụ mục tiêu phát triển.

Thứ ba, tiếp tục chú trọng, quan tâm hơn nữa tới công tác bảo hộ công dân, nhất là trong bối cảnh người Việt Nam học tập, lao động tại Philippines gặp khó khăn do tình hình đại dịch Covid-19.

Các đại biểu đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Philippines cũng bày tỏ mong muốn Đại sứ quán tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, giúp cộng đồng Việt Nam tại Philippines ngày càng gắn kết, vững mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất