Phản ánh trung thực, kịp thời, đeo bám đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, chiều 9/5 (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, chiều 9/5 (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ Nhà Văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo và trụ sở UBND huyện An Lão đến các thị trấn và các xã của hai huyện.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các quận Kiến An, Dương Kinh và các huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Các ứng cử viên gồm: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng; ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Thượng tá Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng; bà Nguyễn Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Chương trình hành động của các ứng cử viên

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử, các ứng cử viên lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV; lắng nghe các kiến nghị và mong muốn của cử tri huyện Vĩnh Bảo và An Lão.

Tại huyện Vĩnh Bảo và An Lão, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời khẳng định nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên liên hệ, gắn bó, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri...

Trong chương trình hành động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nếu trúng cử, với vai trò là đại biểu Quốc hội sẽ liên hệ chặt chẽ, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, đeo bám các cơ quan liên quan trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; chú trọng giải quyết kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Chủ tịch Quốc hội và các ứng cử viên cho biết, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ góp phần tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại.

Cùng với đó là kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; cụ thể hóa và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, tính đồng bộ, khả thi của các đạo luật; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội được bầu ở thành phố Cảng, sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng nói chung và các quận, huyện nơi mình được bầu nói riêng, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội Hải phòng luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố; đề xuất, hiến kế, kiến nghị những giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng”, sức mạnh đoàn kết toàn dân, tiếp tục có những phát triển bứt phá, nhanh và bền vững, khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kinh doanh, cho phát triển doanh nghiệp theo phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Trong chương trình hành động của mình, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến cam kết sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị chương trình lập pháp của Quốc hội, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ xuống cấp ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Vũ Thanh Chương cam kết sẽ tích cực thực hiện quyền giám sát của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; tập trung chỉ đạo lực lượng công an thành phố nâng cao hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng vững mạnh, trong sạch, toàn diện; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm phục vụ nhân dân tốt nhất; tập trung triển khai các mặt công tác để phòng, ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kiên quyết không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, không để tội phạm lộng hành…

Ứng cử viên Nguyễn Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trình bày chương trình hành động, chiều 9/5 (Ảnh: TTXVN)

Ứng cử viên Nguyễn Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trình bày chương trình hành động, chiều 9/5 (Ảnh: TTXVN)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hồng Vân cam kết sẽ đề xuất Quốc hội tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là với giáo dục đại học, cao đẳng và dạy nghề, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên; góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng thành trung tâm đào tạo giáo dục, y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ, trọng điểm phát triển khoa học công nghệ biển của cả nước; đồng thời thực hiện tốt các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Lan Hương nhấn mạnh, sẽ tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến để Quốc hội ban hành các chính sách, pháp luật tập trung vào các vấn đề người dân đang quan tâm như: biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, lao động, việc làm đối với thanh niên và phụ nữ, bảo đảm thực chất bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em… Đồng thời sẽ đề xuất Quốc hội xây dựng và ban hành luật về phụ nữ, sửa đổi, hoàn thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ đoàn thể, đặc biệt là cán bộ đoàn thể ở cơ sở; hoàn thiện chính sách, pháp luật về gia đình và trẻ em…

Đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Tại hai huyện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với ý kiến các cử tri cho rằng cần phải chú trọng hơn công tác giám sát, giám sát có trọng tâm, trọng điểm liên quan đến những vấn đề bức xúc của nhân dân về đến đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo an ninh, trật tự nông thôn. Những nội dung này cần tập trung thực hiện không chỉ ở Quốc hội mà còn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Cùng với đó là nâng cao hơn nữa các phiên giải trình.

Thay mặt các ứng cử viên của đơn vị bầu cử số 3, Chủ tịch Quốc hội đã nêu tầm quan trọng của việc gắn lý luận với thực tiễn, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật. Đại biểu Quốc hội phải lắng nghe ý kiến của người dân, cơ chế chính sách ban hành phải hợp với lòng dân, phù hợp với thực tiễn của đời sống. Vì thế, Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội phải hết sức chú trọng, phải lắng nghe, đánh giá tác động, nhất là đánh giá những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng chịu tác động của các dự án luật. Theo Chủ tịch Quốc hội: “Nếu ngồi phòng lạnh để làm luật và nghị quyết thì sẽ không sát thực, không lắng nghe được người dân muốn gì, lắng nghe thực tiễn cuộc sống như thế nào”.

Với những ý kiến của cử tri về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, một trong những vấn đề quan tâm hiện nay trong xây dựng nông thôn mới là cùng với duy trì các tiêu chí đã có, mặt khác là xây dựng nông thôn mới nâng cao, sau đó là nông thôn mới kiểu mẫu.Vì thế, việc xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Dự kiến kỳ họp thứ 2, theo chương trình, Quốc hội khóa XV sẽ họp bàn về ban hành tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2021-2025, trong đó ban hành khung chung sau đó phân cấp cho các địa phương thực hiện.

Ghi nhận ý kiến của cử tri xã Quang Trung, huyện An Lão và một số ý kiến cử tri tại huyện Vĩnh Bảo về sửa đổi Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội cho biết Đảng đoàn Quốc hội đang chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp với Chính phủ và các cơ quan hữu quan đánh giá, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; trên cơ sở tổng kết kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết này, dự kiến năm 2022, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai để khắc phục những bất cập, tháo gỡ những điểm nghẽn mà cử tri quan tâm. Đảng đoàn Quốc hội xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thay mặt các ứng cử viên, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và trao đổi về một số nội dung liên quan phát triển các khu công nghiệp tại địa phương, về những chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Ông Trần Văn Hùng, cử tri huyện An Lão phát biểu ý kiến, chiều 9/5 (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Văn Hùng, cử tri huyện An Lão phát biểu ý kiến, chiều 9/5 (Ảnh: TTXVN)

Tại huyện An Lão, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với kỳ vọng của cử tri Trần Văn Hùng về giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong Nghị quyết Đại hội Đảng mấy khóa gần đây đều khẳng định: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước". Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đặt ra các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội cụ thể với những tiêu chí về tăng trưởng, nâng cao mức sống người dân... Do đó, để đạt được những mục tiêu của Hải Phòng nói riêng, trong phát triển đất nước nói chung thì phải giữ vững được môi trường hòa bình để phát triển.

Ghi nhận ý kiến cử tri về tăng cường hơn nữa thông tin về Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phương châm hoạt động của Quốc hội là đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hành động vì lợi ích của nhân dân, đảm bảo công khai và minh bạch. Quốc hội khóa XV tiếp tục theo hướng này. Các cơ quan của Quốc hội có đề án tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng với việc tăng cường thời lượng đưa tin, hoạt động các kỳ họp, chuyên mục Quốc hội với cử tri, tăng các phiên họp Quốc hội có phát thanh và truyền hình trực tiếp để chuyển tải hoạt động của Quốc hội đến với từng người dân, từng cử tri trong cả nước...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia thay mặt 5 ứng cử viên trân trọng cảm ơn và ghi nhận các ý kiến phát biểu của các cử tri hai huyện; đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện lời hứa, chương trình hành động của mình; cử tri và nhân dân huyện Vĩnh Bảo và huyện An Lão tăng cường giám sát khâu thực hiện chương trình hành động sau khi các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất