Nơi đảo xa, các chiến sĩ Cảnh sát biển đã hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử

Thượng tá Lê Văn Tú, Phó Chính ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 (CSB) cho biết: "Đóng quân nơi đảo tiền tiêu Phú Quốc, BTL Vùng CSB 4 đã quán triệt thống nhất trong toàn lực lượng về quy trình, nội dung, phương pháp thực hiện bầu cử theo đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và BTL CSB".

Đến nay cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Các đơn vị trong BTL đã tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng luật, nhanh gọn, an toàn.

Dưới đây là những hình ảnh về công tác chuẩn bị bầu cử ở Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4:

Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 theo dõi danh sách cử tri được niêm yết tại đơn vị.

Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 theo dõi danh sách cử tri được niêm yết tại đơn vị.

Bảng niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên được đặt trước sảnh của đơn vị.

Bảng niêm yết danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên được đặt trước sảnh của đơn vị.

Các chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4039 theo dõi cập nhật danh sách cử tri được đơn vị phát xuống tận nơi.

Các chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 4039 theo dõi cập nhật danh sách cử tri được đơn vị phát xuống tận nơi.

Các chiến sĩ theo dõi, cập nhật danh sách cử tri trước khi chuyển xuống các tàu.

Các chiến sĩ theo dõi, cập nhật danh sách cử tri trước khi chuyển xuống các tàu.

Các chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9003 theo dõi tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu sớm.

Các chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9003 theo dõi tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu sớm.

Ngày 12/5, do phải làm nhiệm vụ trên biển nên các chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9003 đã tham gia bỏ phiếu sớm trên biển, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Ngày 12/5, do phải làm nhiệm vụ trên biển nên các chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9003 đã tham gia bỏ phiếu sớm trên biển, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các chiến sĩ nhận phiếu bầu.

Các chiến sĩ nhận phiếu bầu.

Các chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9003 bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 9003 bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất