Hướng dẫn người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND vận động bầu cử
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn về quy trình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để vận động bầu cử; bố cục xây dựng chương trình hành động… Bên cạnh đó, 8 người có tên trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội (do địa phương giới thiệu) và 84 người có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương để làm cơ sở xây dựng chương trình hành động của mình.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử báo cáo với cử tri chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Cử tri hiểu rõ hơn người ứng cử, đề đạt nguyện vọng của mình với họ. Qua đây cử tri cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Việc vận động bầu cử phải tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật.

Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội có ít nhất 10 cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ít nhất 5 cuộc tiếp xúc cử tri. Chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sẽ được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri theo dõi.

Thời gian thực hiện công tác vận động bầu cử trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 4/5 và kết thúc vào ngày 21/5/2021./.

Nguồn: TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất