Hội nghị Hiệp thương lần 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (Ảnh: vov.vn)

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (Ảnh: vov.vn)

Hội nghị để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ở Trung ương, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) điều chỉnh lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Thủ tục tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để giới thiệu người ứng cử ĐBQH theo bốn bước:

Bước 1: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo về tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử (nếu có). Danh sách giới thiệu người ứng cử trình ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử.

Bước 2: Hội nghị thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội căn cứ vào: Tiêu chuẩn của ĐBQH; Kết quả điều chỉnh của Ủy ban TVQH về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết quả thỏa thuận tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; Hồ sơ, biên bản giới thiệu người ứng cử ĐBQH của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến; Ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bước 3: Hội nghị bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử; nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử.

Bước 4: Hội nghị thông qua biên bản và danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH.

Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ gửi biên bản danh sách sơ bộ những người thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Nguồn: vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất