Hải Dương công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh khóa XVII
Cử bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 11, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương hôm 23/5. (Ảnh: TTXVN)

Cử bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 11, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương hôm 23/5. (Ảnh: TTXVN)

Nghị quyết đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 63 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số 63 đại biểu đã được bầu, đại biểu nữ chiếm 27%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 11,11%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 6,34%; đại biểu tái cử chiếm 49,2%.

Các huyện, thị xã, thành phố đã bầu đủ 407 đại biểu HĐND cấp huyện.

Ở cấp xã có 5.691/5.816 đại biểu được bầu. Cơ cấu, thành phần của người trúng cử cơ bản đảm bảo. Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% số cử tri đi bầu cử.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hải Dương đã diễn ra an toàn, đúng luật. Trong ngày bầu cử 23/5, tỉnh Hải Dương có 1.379.900 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,67%.

Toàn tỉnh có 1.787 khu vực bỏ phiếu. Cử tri tỉnh Hải Dương cũng đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong bầu cử được Hải Dương thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trước ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử cấp huyện đã chỉ đạo tổ chức diễn tập bầu cử trong các tình huống giả định dịch COVID-19 có thể xảy ra, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các thành viên phụ trách bầu cử.

Trong ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và các khu vực bỏ phiếu nói riêng cơ bản ổn định.

Các khu vực bỏ phiếu thực hiện và hướng dẫn cử tri thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Cử tri tuân thủ nghiêm túc các quy định về bầu cử; tình hình giao thông, thông tin liên lạc trong ngày bầu cử được đảm bảo, thông suốt./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất