Cử tri dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giới Nghệ An phấn khởi đi bỏ phiếu sớm
Cử tri xã miền núi, biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri xã miền núi, biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nghi thức chào cờ, khai mạc bầu cử sớm Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Nghi thức chào cờ, khai mạc bầu cử sớm Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Các đại biểu và cử tri thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, đảm bảo phòng chống dịch COVID – 19 trước khi bỏ phiếu.

Các đại biểu và cử tri thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, đảm bảo phòng chống dịch COVID – 19 trước khi bỏ phiếu.

Các cử tri thực hiện nghiêm việc sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đảm bảo phòng chống dịch COVID – 19 trước khi bỏ phiếu.

Các cử tri thực hiện nghiêm việc sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đảm bảo phòng chống dịch COVID – 19 trước khi bỏ phiếu.

Các cử tri bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An nhận phiếu bầu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An nhận phiếu bầu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An nhận phiếu bầu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cử tri bản Huồi Tố 1, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An nhận phiếu bầu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã miền núi, biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri xã miền núi, biên giới Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất