Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Ủy ban đã thẩm tra 17 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết và 2 dự thảo nghị định của Chính phủ (đã trình thông qua 13 luật, 5 nghị quyết); tham gia phối hợp thẩm tra 47 dự án luật, pháp lệnh do các Ủy ban khác chủ trì thẩm tra theo phân công.

Trong công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban đã đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và hệ thống pháp luật về lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao báo cáo đã được Ủy ban chuẩn bị công phu, hoan nghênh các đại biểu đã có những phát biểu tâm huyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thời gian tới, Ủy ban tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được để tiếp tục đổi mới, phát triển. Các thành viên của Ủy ban ngoài việc thực hiện chức năng đại biểu Quốc hội, đồng thời còn là đại diện ưu tú của lực lượng vũ trang nhân dân. Do đó, thời gian tới, các thành viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục có những đóng góp tâm huyết để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tiếp tục nêu cao truyền thống tốt đẹp “bộ đội cụ Hồ”, của lực lượng Công an nhân dân.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh nghiên cứu, xây dựng đề án để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động nhằm phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó có tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền với ba cấu phần gồm: Tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp.

Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng xác định: "Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại"; đồng thời, yêu cầu "Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong từng địa phương, vùng, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể"...

Theo đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục quán triệt, bám sát Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội để có định hướng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, hợp tác quốc tế, đối ngoại. Từ đó góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nói riêng và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội nói chung./.

Nguồn: baochinhphu.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất