An Giang có 11 ứng cử viên đại biểu QH khóa XV, 103 ứng cử viên HĐND tỉnh
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn ứng cử viên Đại biểu quốc hội Khóa XV và HĐND tỉnh Khóa X (ảnh: vov.vn)

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn ứng cử viên Đại biểu quốc hội Khóa XV và HĐND tỉnh Khóa X (Ảnh: vov.vn)

Qua 2 lần hiệp thương, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang thống nhất giới thiệu 14 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu QH khóa XV với cơ cấu đảm bảo nữ, dân tộc, trẻ và tái cử. Về trình độ văn hóa ứng cử viên đại biểu QH tại An Giang, trên đại học đạt 64,2%; đại học đạt tỷ lệ 35,7%.

Tuy nhiên, có 3 ứng cử viên do đơn vị giới thiệu có đơn xin không tham gia ứng cử. Do đó, tại hội nghị hiệp thương lần 3 chỉ còn 11 ứng cử viên đủ điều kiện tham dự ứng cử đại biểu QH khóa XV.

Kết quả biểu quyết 100% thống nhất danh sách 11 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu QH khóa XV đơn vị tỉnh An Giang. Các ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu đã được cử tri đánh giá cao về phầm chất đạo đức, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật, tham gia tốt các hoạt động tại nơi cư trú, có trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm và uy tín trong công tác. Đủ điều kiện để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, qua các lần hiệp thương nơi cư trú có 110 người được cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử. Trong đó, có một trường hợp ứng cử viên có tín nhiệm dưới 50%; 6 ứng cử viên có đơn tự nguyện xin rút. Do đó, tại hội nghị hiệp thương có 103 ứng cử viên chính thức tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X. Kết quả biểu quyết 100% danh sách 103 ứng cử viên./. 

Nguồn: vov.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất