99,6% cử tri đi bầu, 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc buổi họp báo (Ảnh: Hồ Long)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc buổi họp báo (Ảnh: Hồ Long)

Tham dự họp báo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền Hoàng Thanh Tùng....

Thể hiện sinh động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,6%, cuộc bầu cử đã thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn và tổ chức cuộc bầu cử được thực hiện thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ. Công tác nhân sự, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành dân chủ, công khai, chuẩn bị khoa học, thận trọng, đúng quy trình. Việc tổ chức vận động bầu cử được tiến hành đúng luật, linh hoạt, sáng tạo, tuyệt đối bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Công tác kiểm tra, giám sát về bầu cử; công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình chuẩn bị tổ chức vận động bầu cử và ngày bầu cử bảo đảm an toàn. Công tác tham mưu phục vụ bầu cử thực hiện đầy đủ, chu đáo, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương, bảo đảm thông tin có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Với sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp, các nhà báo đã đóng góp tích cực vào thành công của cuộc bầu cử. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, thành công của cuộc bầu cử đã cho thấy sức mạnh tổng hợp của Nhân dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thể hiện sinh động truyền thống yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chế độ, với Đảng, Nhà nước. Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy càng trong khó khăn, thử thách, thì lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của dân tộc ta, nhân dân ta càng được trỗi dậy, hun đúc và phát huy, lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Giảm đại biểu kiêm nhiệm, tăng đại biểu chuyên trách

Báo cáo tóm tắt về kết quả bầu cử, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, theo báo cáo của các địa phương, trong cuộc bầu cử ngày 23.5.2021, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định của pháp luật, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV vì không bảo đảm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 thuộc tỉnh Bình Dương. Như vậy, đã có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (đạt 99,8%).

Trong tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 194 người trúng cử; đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu có 301 người trúng cử; đại biểu tự ứng cử: có 4 người trúng cử. Số đại biểu hoạt động chuyên trách ở Trung ương trúng cử là 126 người; số đại biểu hoạt động chuyên trách ở địa phương trúng cử là 67 người.

Về cơ cấu kết hợp, theo báo cáo tóm tắt, đại biểu là phụ nữ có 151 người (tỷ lệ 30,26% trong tổng số người trúng cử); đại biểu là người dân tộc thiểu số có 89 người (tỷ lệ 17,84%); đại biểu trẻ dưới 40 tuổi có 47 người (tỷ lệ 9,42%); đại biểu là người ngoài Đảng có 14 người; đại biểu Khóa XIV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các Khóa trước có 203 người (tỷ lệ 40,68%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội có 296 người (tỷ lệ 59,32% trong tổng số người trúng cử).

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Hồ Long)

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Hồ Long)

Về trình độ chuyên môn, trên đại học có 392 người (tỷ lệ 78,56% trong tổng số người trúng cử (trong đó, Tiến sĩ là 144 người, Thạc sĩ là 248 người); Trình độ đại học có 106 người (21,24%); dưới đại học có 1 người (tỷ lệ 0,20%). Về học hàm: Giáo sư: 12 người, Phó Giáo sư: 20 người.

Với kết quả nêu trên, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường nhận thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XV đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tuy tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách chưa đạt 40% so với quy định, nhưng đây là lần đầu tiên tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trúng cử cao, đạt 38,6% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, điều chỉnh để bảo đảm tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đạt 40%. Các cơ cấu kết hợp như tỷ lệ đại biểu trẻ tuổi, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu tái cử đều đạt hoặc vượt so với chỉ tiêu đặt ra. Đặc biệt, cũng lần đầu tiên từ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa VI đến nay, tỷ lệ người trúng cử đại biểu Quốc hội là nữ đạt trên 30%. Trình độ chuyên môn của những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV cũng cao hơn so với nhiệm kỳ trước (tỷ lệ trên đại học đạt 78,55%, cao hơn 16% so với Khóa XIV)./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất