Xây dựng môi trường Quảng Ninh ngày càng xanh, sạch, đẹp
Ông Trần Như Long - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh

Ông Trần Như Long - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh

PV: Xin ông cho biết, để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai những giải pháp và đạt được những kết quả như thế nào?

Ông Trần Như Long: Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để cải thiện và bảo vệ môi trường và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, trong 2 năm qua, các cấp chính quyền từ tỉnh đến các huyện, thị trấn, thành phố đã quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trọng tâm về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đặc biệt, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đang xem xét ban hành Nghị quyết về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường luôn được quan tâm và thực hiện thường xuyên. Hằng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn. Trong đó, đẩy mạnh việc thực hiện sử dụng các sản phẩm thay thế sản phẩm bằng nhựa tại cơ quan, trong các hội nghị, cuộc họp (thay việc sử dụng chai nhựa, cốc nhựa bằng sử dụng chai nước, bình nước, cốc nước thủy tinh, sử dụng các đồ tái chế).

Cùng với đó, tăng cường thay thế, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp, nhắc nhở khách du lịch, cộng đồng, các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động kinh tế - xã hội trên Vịnh Hạ Long không sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần.

Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực tập trung nhiều nguồn thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, điểm nóng về ô nhiễm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường không khí. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những lĩnh vực hoạt động liên quan đến môi trường.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh tăng cường quản lý các khu vực tập trung nguồn thải, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp dễ phát sinh vấn đề liên quan đến môi trường. Hiện nay, 100% các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT.

PV: Những kết quả này đã đóng góp như thế nào trong việc thúc đẩy phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thưa ông?

Ông Trần Như Long: Những kết quả đó đã góp phần cải thiện rõ nét hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2020, 2021, Quảng Ninh luôn nằm trong nhóm các địa phương đạt mức tốt theo Quyết định công bố kết quả thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường, qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh du lịch, dịch vụ của địa phương. Vượt qua dịch Covid-19, nhiều giải pháp hữu hiệu trong công tác bảo vệ môi trường đã giúp ngành du lịch của Quảng Ninh có đà phục hồi mạnh mẽ, vững chắc, 9 tháng năm 2022, ước đón trên 9,1 triệu lượt khách.

Ngoài thúc đẩy phát triển ngành du lịch, UBND tỉnh Quảng Ninh còn ban hành nhiều kế hoạch về bảo vệ môi trường đối với hoạt động du lịch, nhất là du lịch biển, đảo trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi ứng xử bảo vệ môi trường của các đối tượng có liên quan trong hoạt động du lịch biển, đảo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường trong quá trình tiến hành các hoạt động du lịch biển, đảo. Qua đó, phát triển du lịch biển đảo đi đôi với khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Người dân vớt rác trên Vịnh Hạ Long, góp phần làm cho môi trường vịnh ngày càng xanh, sạch, đẹp

Người dân vớt rác trên Vịnh Hạ Long, góp phần làm cho môi trường vịnh ngày càng xanh, sạch, đẹp

Năm 2021, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với 681 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt trên 12,7 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TN&MT đã tiến hành 20 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 41 đơn vị, đã kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đơn vị với số tiền xử phạt hơn 916 triệu đồng.

PV: Xin ông cho biết, thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì để tiếp tục hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn?

Ông Trần Như Long: Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình hành động của UBND tỉnh về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, cũng như ban hành kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, mít tinh, ra quân hưởng ứng các ngày lễ về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phát động các phong trào cộng đồng như ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch. Quan tâm giải quyết những vấn đề môi trường tại địa phương, đơn vị như: Thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định, các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế người dân... Bên cạnh đó, các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, tổng hợp chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất