Từ 1/1/2025, cá nhân, hộ gia đình bị phạt tiền nếu không phân loại rác

Đến thời điểm 1/1/2025, nếu không thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường./.

Phản hồi

Các tin khác