Sơn La: Xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí
Sơn La xây dựng lộ trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh

Sơn La xây dựng lộ trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh

Phạm vi thực hiện Nhiệm vụ trên toàn tỉnh Sơn La. Phạm vi thời gian gồm dự báo chất lượng không khí, các nguồn ảnh hưởng đến chất lượng không khí giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu nhiệm vụ nhằm điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải phát sinh khí thải trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiện trạng phát thải, diễn biến chất lượng môi trường không khí, công tác quản lý trên địa bàn tỉnh; bước đầu thể hiện sự phân bố nồng độ một số chất ô nhiễm chính trên nền bản đồ hành chính tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí từ một số nguồn thải chính.

Sản phẩm chính của nhiệm vụ, gồm: Bản kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Sơn La; Bản tóm tắt Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí; Bản đồ hiện trạng và dự báo phân bố các chất ô nhiễm, các nguồn thải….

Các nội dung chính của nhiệm vụ gồm: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí bằng các nguồn dữ liệu quan trắc. Thực hiện kiểm kê phát thải để xác định các nguồn khí thải chính, trong đó, sẽ triển khai khảo sát tại 14 cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản; 10 cơ sở chăn nuôi tập trung; 12 bãi chôn lấp, xử lý chất thải; các bến xe, các điểm đốt sinh khối sau thu hoạch, đốt thực bì (nếu có); nguồn di động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến huyện, tuyến đường đô thị…

Trên cơ sở đó, ứng dụng mô hình khuếch tán để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí do tác động từ nguồn điểm và nguồn diện. Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng thông qua thu thập thông tin về chất lượng không khí tại địa phương, thông tin về sức khỏe, phân tích mối liên quan giữa ô nhiễm không khí và các bệnh có liên quan… Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất lượng môi trường không khí; xác định các vấn đề bất cập, hạn chế còn tồn tại; đề xuất các giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, lộ trình kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất