Quảng Nam: Đầu tư Dự án Nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Trà My
Quảng trường văn hóa Bắc Trà My (Ảnh minh họa: baoquangnam.vn)

Quảng trường văn hóa Bắc Trà My (Ảnh minh họa: baoquangnam.vn)

Theo đó, thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư Dự án đầu tư Nhà máy phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Trà My tại xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Du lịch Thành Nam theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 569/BC-SKHĐT ngày 26/8/2022.

UBND huyện Bắc Trà My chịu trách nhiệm làm việc với Nhà đầu tư có văn bản cam kết để đảm bảo các vấn đề vệ sinh, môi trường, nước thải, khí thải,… trong quá trình vận hành Nhà máy theo đúng tiêu chuẩn, quy định pháp luật. Trường hợp gây ô nhiễm môi trường mà người dân có ý kiến thì phải dừng hoạt động, khắc phục ngay.

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; UBND huyện Bắc Trà My theo dõi, hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Du lịch Thành Nam thực hiện đầy đủ thủ tục liên quan theo quy định.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Du lịch Thành Nam chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; UBND huyện Bắc Trà My để cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và triển khai dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất