Phú Yên: Tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường - biển, hải đảo năm 2022
Quang cảnh Hội nghị Tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường - biển, hải đảo năm 2022

Quang cảnh Hội nghị Tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường - biển, hải đảo năm 2022

Tham gia Hội nghị có ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và các báo cáo viên thuộc Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT). Cùng tham dự Hội nghị có Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Thái Hòa và gần 140 đại biểu đại diện Lãnh đạo các Sở, ban ngành, Hội đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và 27 xã, phường ven biển, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tại Hội nghị, các chuyên gia của Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trình bày 4 chuyên đề: Giới thiệu tổng quan các điểm mới trong Luật BVMNT năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT; Phương thức quản lý môi trường của dự án đầu tư thông qua các tiêu chí về môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; đăng ký môi trường; quan trắc chất thải); Giới thiệu tổng quan các điểm mới trong Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường; Giới thiệu Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Các đại biểu và chuyên gia đã tích cực thảo luận, chia sẻ, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản pháp luật mới tại địa phương, cũng như đề xuất định hướng một số nhiệm vụ và giải pháp khả thi, có sự thống nhất cao của từng địa phương nhằm đạt mục tiêu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, biển - hải đảo trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nhấn mạnh những điểm mới trong công tác quản lý môi trường, khái quát quy định liên quan đến công tác quản lý nhà nước của cấp huyện và cấp xã theo quan điểm của Luật BVMT năm 2020.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Thái Hòa hy vọng Hội nghị lần này sẽ góp phần từng bước nâng cao nhận thức và đưa các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và môi trường biển đảo đến từng tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân để thực hiện, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh. Đồng thời, Hội nghị là cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước./.

Phản hồi

Các tin khác